Gläcksberget

Gläcksberget
Areal: 18 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
På toppen av Gläcksberget återfinns två sammanhållna skiften med fin gallringsskog.

Tillfälle för den som vill utöka sitt skogsinnehav i kommundel Gustafs, i Säters kommun. Nu erbjuds två sammanhållna skiften på Gläcksberget vid sjön Gläcken. Skiftena erbjuder såväl produktionsskog med ett stort vedförråd/gallringsskog, samt möjlighet till jakt om ca 840 ha och fiske i Gustafs FVOF. Virkesförrådet på den talldominerade fastigheten uppgår till ca 2600 m³sk.

Skiftena kan enligt Lantmäteriet inte bilda egen fastighet. Försäljning kan därför bara ske genom fastighetsreglering, där skiftena läggs ihop med köparens befintliga fastighet.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare

Gläcksberget

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till skiftena hör enligt skogsbruksplanen 15,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2634 m³sk, vilket motsvarar ca 170 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 68 % av virkesförrådet medan gran har 29% och löv 3%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 96 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättades i maj 2022 av Bjesse Skog AB.

Jakt

Skiftena ingår i Gläcksbergets (VVO) med en areal om totalt 843 ha.
Den som önskar jaga betalar 1500kr i årlig avgift till viltvårdsområdet för jakträttsbevis där småviltsjakt ingår. För att även jaga älg tillkommer en avgift om 100kr/år. Tilldelningen av älg var under 2021 två stora och två kalvar.

Kontaktperson: Lars-Ove Sundman.

Fiske

Ingår i Gustafs Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Som fastighetsägare har du möjlighet till ett utökat fiskekort med exempelvis nät och kräftfiske.
För mer information se: www.visitdalarna.se/fiskekort-gustafs-fiskevardsomrade

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Bodarne 3:9 och 11:2

Ägare

Peter Dahlqvist 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,5 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 18,1 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är ej angivet då försäljningen avser del av fastigheter.

Inteckningar

De aktuella skiftena kommer inte belastas av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Skiftena är belägna inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gläcksberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gläcksberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier