Gläcksberget

En liten bit av Säter
Areal: 11 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Gläcksberget en mindre fastighet med fin gallringsskog och nära till sjö. Jakt.

En mindre fastighet med fin gallringsskog och ett bra vägnät. Jakt i viltvårdsområde och nära till sjön Gläcken. Detta kan vara ett perfekt förvärv för dig som har en långsiktig plan för ett kommande generationsskifte.

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Gläcksberget

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades av Mellanskog i juli 2017. Därefter har de uppdaterat den och skrivit fram den med teoretisk tillväxt. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 11,3 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 1 717 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 152 m³sk/ ha. Skogen utgörs till 57% av tall och 43 % av gran. Fastigheten består till övervägande del av gallringsskog. Medelbonitet uppgår till 5,5 m³sk/ha vilket ger en löpande tillväxt på 68 m³sk/år. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Gläcksbergets viltvårdsområde med jakt på 903 ha. Tilldelning älg 2021, 2 stora och 2 kalvar. Tilldelning kommande jaktår är ej beslutat.
Kontaktperson: Lars-Ove Sundman, källa: Länsstyrelsen

Fiske

Fastigheten ingår i Gustafs fvof. Som fastighetsägare har du rätt till kräftfiske. För frågor gällande fiske, kontakta Stefan Hedin.

Vägar

Fastigheten har del i Säter Norbo Finnmark GA:1 vilken förvaltas av Millionvägen Norbofinnmarks vägsamfällighetsförening. Vägen ansluter i norra delen av det långa skiftet. Vägen som går genom mitten av skiftet, (Byrilsväg) är enskild.

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Övre Tosarby 6:2

Ägare

Conny Hanspers 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,3 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Summa: 11,5 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde anges ej då fastigheten är samtaxerad.

Inteckningar

Fastigheten är idag samintecknad men pantbrev och inteckningar kommer att flyttas till annan fastighet. Denna överlåts därför fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gläcksberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gläcksberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier