Glöte

Skogsfastighet med fin arrondering. 87 ha prod. skog, 7 250 m3sk. Jakt på 20 000 ha.
Areal: 95 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/7 2021
Obebyggd skogsfastighet med fin arrondering, belägen i Glöte ca 10 km sydost om Lofsdalen. Fastigheten erbjuder jakt på mycket stor areal och är naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjälltopparna, med närhet till Lofsdalens alpina fjälldestination. Total areal om ca 95 ha, varav ca 87 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 30-60 år, vilket ger fastigheten en god årlig tillväxt om ca 400 m3sk/år. Totalt virkesförråd om 7 250 m3sk, varav 3 200 m3sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar jakt på ca 20 000 ha.

Fastigheten har flera positiva fördelar för den skogs, jakt och naturintresserade som söker hanterbar fastighet utan alltför stort ekonomiskt åtagande bla;

- jakt på mycket stora arealer inom Glöte viltvårdsområde, 20 000 ha
- fin kapitalplacering med mycket växande skog med god årlig tillväxt
- goda rekreationsmöjligheter både med möjlighet till arbetsinsatser i den egna skogen och utifrån fastighetens närhet till Lofsdalens alpina
fjällanläggning, med allt som där erbjuds
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (13)

Foto: Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-10-15 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 87,5 ha och har ett virkesförråd om 7 252 m³sk varav 3 212 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 30-60 år med för orten god tillväxt (400 m³sk/år). Även mindre del äldre avverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med i huvudsak tall, gran och contortatall, vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns biotopskyddsområde registrerat om ca 7,1 ha. Detta är benämnt som avdelning nr 3 i skogskartan. Säljaren har fått ersättning och området är klassificerat som ”övrig mark” i skogsbruksplanen. Utöver detta biotopskyddsområde finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, forn och/eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag och liknande verksamheter. Området omfattar ca 20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

För mer info se: https://glotevvo.se/

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde, vilket till en låg kostnad, ger tillgång till fiske inom hela området som omfattar totalt ca 50 000 ha.

Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett ca 50 000 ha stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden.

För mer info se: https://fiskailofsdalenglote.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 2:31

Ägare

Ivar Janson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 96,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,5 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 7,1 ha
Summa: 95,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 387 000 kr
Skog med restriktion 22 000 kr
Summa: 1 409 000 kr

Inteckningar

Finns penninginteckningar om 1 218 750 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Glöte och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning