Glöte

Skog och jakt i Glöte
Areal: 86 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 425 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2022
Naturskönt belägen med 82,8 ha produktiv skog, 10 368 m³sk. Jakt i VVO om ca 20 000 ha.

Vackert belägen skogsfastighet om 86,5 ha som medger jakt i viltvårdsområde om hela 20 000 ha! Lämplig och fint arronderad skogsfastighet belägen i Glöte ca 10 km öster om Lofsdalen och ca 60 km väster om Sveg. Fastigheten är obebyggd och mycket naturskönt belägen angränsande till Dyckessjön, med utsikt över de omkringliggande fjälltopparna. Total areal om ca 86,5 ha, varav ca 82,8 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 10 368 m³sk, varav 4 000 m³sk är S2 skog och 2 400 m³sk är G1 skog. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 125 m³sk per hektar. Mycket goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar hela 20 000 ha.

Möjlighet för den som söker en lagom stor skogsfastighet med:
– Växande gallringsskogar, som ökar volymen/värdet på fastigheten
– Äldre slutavverkningsmogna skogar, för direktuttag
– Jaktmöjligheter på stora arealer i mycket vacker fjällnära natur
– Närhet till Lofsdalen med dess fantastiskt goda möjligheter för cykling och skidåkning

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Glöte

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2022 av Manne Bäckman. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 82,8 ha och har ett virkesförråd om 10 368 m³sk. Skogsbruksplanen visar på både tillväxtskog och äldre skog. Övervägande andel tall men även viss andel gran, björk och contorta.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade behov av skogsvårdsåtgärder på fastigheten.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper fornminnen eller dylikt, registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag och liknande verksamheter. Området omfattar ca 20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

För mer info se https://glotevvo.se/

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde som omfattar totalt ca 50 000 ha.

Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett ca 50.000 hektar stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden.

För mer info se https://fiskailofsdalenglote.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 1:4

Ägare

Inga-Lill Gullberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 85,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 82,8 ha
Impediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Berg/hällmark 2,5 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 86,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 726 000 kr
Skogsimpediment 65 000 kr
Summa: 791 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 1 850 000 kr registrerad på fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier