Glöte

Jakt och fiske vid Lofssjön
Areal: 113 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 975 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2024
Väl samlad i ett skifte med 82 ha skogsmark, stugor, brygga och bastu i unikt läge vid sjön samt jakt och fiske.

Mycket trevlig skogsfastighet med två stugor, bastu och brygga i unikt läge angränsande mot Lofssjön! Fastigheten som är belägen i Glöte ca 10 km sydost om Lofsdalen erbjuder jakt på mycket stor areal och är naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjälltopparna, med närhet till Lofsdalens alpina fjälldestination. Total areal om ca 113 ha, varav ca 82 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 20-60 år, vilket ger fastigheten en god årlig tillväxt. Totalt virkesförråd om 4 305 m³sk varav 1 376 m³sk är G1 skog och 838 m³sk är S2 skog. Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar jakt på ca 20 000 ha och Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde om 50 000 ha.

Fastigheten har flera positiva fördelar för den skogs, jakt- och fiskeintresserade som söker hanterbar fastighet utan alltför stort ekonomiskt åtagande b.la.;
– Jakt på mycket stora arealer inom Glöte viltvårdsområde.
– Fin kapitalplacering med mycket växande skog med god årlig tillväxt.
– Fritidsboende med bastu, båtplats, brygga och bad i enastående och unikt läge vid sjön.
– Goda rekreationsmöjligheter både med möjlighet till arbetsinsatser i den egna skogen och utifrån fastighetens närhet till Lofsdalens alpina fjällanläggning, med allt som där erbjuds.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Glöte

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Mycket charmig stuga vackert belägen strax intill Lofssjön. Stugan som är uppförd i timmer om ca 45 kvm är inredd med hall, kök och ett sovrum. Till stugan finns ej framdraget el och V/A, men istället mycket väl genomtänkta lösningar vad avser vattenförsörjning och el från solcellsanläggning. Plåttak och i huvudsak fönster av typ kopplat treglas. Stugan är uppförd på plint/murad grund. I stugan finns kök med matplats, vedspis, diskbänk och gasolhäll, sovrum samt även ett mindre utrymme inrett som tvättrum. El via 12v solcellsbatteri. Inverter till 230v automatiskt med påslag i köket.

Stugan innehar även ett utekök, vilket är utrustat med gasolkylskåp med stort frysfack och gasolspis med ugn. Ca 3 meter från stugan återfinns även en mindre matkällare.

Uppvärmning:
Vedspis och Wallas dieselkamin som går att komplettera med fjärrstyrning.

Vatten:
Året runt vatten från ”dränkbar” pump.

Ekonomibyggnader

Vedbod/gäststuga

Utvändigt pittoreskt och traditionsenlig lada/vedbod, men idag delvis mycket smakfullt inrett med ett gästrum. Byggnaden är 23 kvm och uppförd i timmer med plåttak, på grund av lecasten. Fönster av typ kopplat tvåglasfönster. Byggnaden är inredd med klassisk vedbod i ena delen och med fint gästrum med synliga takåsar och uppvärmning med gasolpanel, i den andra delen. Vidbyggt utedass.

Bastu

Mysig bastubyggnad där man bastar med vacker utsikt över Lofssjön medan elden sprakar i det vedeldade aggregatet.

Byggnaden är ca 9 kvm och uppförd i trä på grund av lecasten. Plåttak och fönster av typ enkelglas. Inredd med bastudel och mindre relaxdel/omklädning.

Brygga

Brygga som med fördel används efter eller i samband med bastubadande, alternativ som en skön och rogivande plats en sen sommarkväll.

Båthus

Det finns ett båthus vid Lofssjön som är utarrenderat t .o.m 2035-04-02, enligt skriftligt arrendeavtal. För mer information gällande detta avtal vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har en klart övervägande andel växande ungskogar i åldern 20-30 år. Vidare visar trädslagsfördelningen på ca 70 % tall vilket är det klart dominerande trädslaget i detta område.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2024 av Manne Bäckman. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 82,1 ha och har ett virkesförråd om 4 305 m³sk varav 3 467 m³sk är R2 och G1. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med tall (70 %), gran (22 %) och löv (8 %). Åldersfördelningen med tyngdpunkt på växande ung och gallringsskogar.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Däremot är rekommendationen röjning i flera av avdelningarna som har huggningsklassen R2.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett biotopskyddsområde som omfattar ca 4,7 ha. Det är beläget vid Häggingsåsen ochvhar kategori kalmarksskogar/kalkbarrskog. Utöver denna finns idag inga andra områden med höga naturvärden, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. För mer info se: https://glotevvo.se/

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2025-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde, vilket till en låg kostnad ger tillgång till fiske inom hela området. Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett ca 50 000 ha stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden. För mer info se: https://fiskailofsdalenglote.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 4:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 115,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 82,1 ha
Myr/kärr/mosse 2,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 5,0 ha
Vatten 22,8 ha
Summa: 113,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalen kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier