Gnarp

Lättillgänglig, obebyggd skogsfastighet med högt virkesförråd, ca 2 600 m³sk. Jakten ingår i Gnarps Östra VVO, ca 18 500 ha.
Areal: 15 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/5 2022
Ca 13 ha produktiv skogsmark i ett skifte beläget strax söder om Gnarp öster om E4:an. Fastigheten är obebyggd och skogsmarken är lättillgänglig belägen nära väg. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 2 600 m³sk där virkesförrådet återfinns i medelålders skog. Jakten ingår i Gnarps Östra VVO, ca 18 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2022 av Johan Pålsson, Areal Ljusdal. Den produktiva skogsmarken uppgår till 12,8 ha med ett totalt virkesförråd om 2 612 m³sk, vilket ger ett medeltal om 204 m³sk/hektar. 66 % av arealen består huvudsakligen av medelålders skog och 2 600 m³sk finns i huggningsklass G1. Trädslagsfördelningen är av 49 % gran, 44 % tall och 7 % löv.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår Gnarps Östra VVO som är på ca 18 500 ha.

Fiske

Belägen inom Gnarps fiskeområde. För mer information: https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Gnarps-Böle 1:9

Ägare

Bodil Jansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,8 ha
Övrigmark 2,1 ha
Summa: 14,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 451 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 453 000 kr

Inteckningar

Pantbrev 150 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning