Säby gård

Såld
Unikt vacker plats för att skapa en ny tillvaro. 65 km från Stockholm.
Areal: 43 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Gård
Säby gård är placerad i en unik boendemiljö som måste vara bland det vackraste Sörmland kan erbjuda, cirka 6 km söder om Gnesta invid sjön Sillens västra strand. Till Stockholm är det 65 km eller motsvarande 50 min med bil.

Fastigheten omfattar cirka 43 ha i ett välarronderat skifte där ägoslagen i huvudsak utgörs av 22 ha produktiv skogsmark, med ett virkesförråd om 3 700 m3sk, samt 18 ha åker- och betesmarker.

Gårdscentrum är öppet och fritt beläget med jordbruksmarkerna samlade omkring sig i den norra halvan av fastigheten och skogen söder därom. Mangårdsbyggnaden från 1936 har ett enastående läge endast 25 m från Sillens strand. Förutom komplementbyggnader kring bostadshuset finns även ekonomibyggnader i form av ladugård/loge, vagnslider och maskinhall. I princip samtliga byggnader uppvisar dock ett generellt och påtagligt renoveringsbehov, där även alternativet rivning kan bli aktuellt för viss byggnation.

Markerna är rika på klövvilt med en stark kronviltstam som tillsammans med älg, dovhjort, rådjur, vildsvin och övrigt småvilt erbjuder fina jakttillfällen på cirka 350 ha, för den som önskar vara med i jaktlaget kring gården.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Senast inkomna fastigheter till försäljning