Göarven

Drygt 27 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m³sk. Jakt i Viltvårdsområde.
Areal: 35 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Möjlighet att förvärva ett skifte beläget i sydvästra delen av Järvsö. Jakt i Viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (19)

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad 2017 av Love Persson, Areal. Planen är därefter tillväxtberäknad för två tillväxtperioder och dessutom justerad för åtgärder gjorda efter planens upprättande. Uppgifter om detta har lämnats av säljaren. Arealen produktiv skogsmark är i uppmätt till 27,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 1 762 m³sk vilket ger ett medelförråd om 64 m³sk/ha. Åldersfördelningen är något ojämn med en dominans av ungskog. Medelboniteten är skattad till 5,5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 129 m³sk/år (4,7 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Mjöbergs VVO om ca 4 600 ha. Jakten är upplåten och ny ägare kan nyttja jakten från och med tillträdesdagen. Nils Erik Eriksson, telefon 070-643 77 19 är ordförande och kan svara på fler frågor.

Naturvärden

Avdelning 290 är av Skogsstyrelsen registrerad som område med sumpskog. Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

Lantmäteriförrättning

Då försäljningen avser del av fastighet måste försäljningsobjektet fastighetsregleras till en av köparen lämpad fastighet i närområdet. Lantmätaren fördelar då de servitut och andelar i gemensamhetsanläggningar mellan restfastigheten och försäljningsobjektet. Inga andelar i samfällda fastigheter följer med försäljningsobjektet. Köparen står för erforderliga lantmäterikostnader.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Öster-Skästra 9:32

Ägare

Nils Jakob Silén 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,5 ha
Myr/kärr/mosse 6,0 ha
Övrigmark 2,4 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget taxeringsvärde finns åsatt försäljningsobjektet.

Inteckningar

Försäljningsobjektet säljs fritt från inteckningar. Inga lån tas över från säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning