Gödeshult

Gödeshult
Areal: 72 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 7 200 000 SEK
Anbudsdag: 26/1 2023
Fin produktionsskog utan byggnader

Byggnadsfri skog med välanlagda bestånd i yngre åldrar. Hög volymförräntning och bra skogsbilväg. Belägen ca 5 km nordost om Alstermo.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se ”Prospekt & Dokument”.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Gödeshult

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Gödeshult är en välskött produktionsfastighet med fina röjnings- och gallringsskogar. Väl anlagda föryngringar där röjning skett enligt plan och där slutröjning nu är nästa åtgärd. Korta drivningsavstånd till skogsbilväg med dokumenterade rättigheter.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Carl-Fredrik Kämstad november 2022.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 71,2 ha och virkesförrådet anges till ca 7 700 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 30% tall, 53% gran och 17% löv. Medelboniteten anges till ca 8,4 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 600 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 409 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,3 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 6,5 ha med ett virkesförråd om ca 1 920 m3sk.

I skogsbruksplanen grundförslag föreslås en avverkning under planperioden om ca 3 600 m3sk. Om förslaget i planen följs beräknas fastighetens virkesförråd vid planperiodens slut uppgå till ca 8 100 m3sk.

1,6 ha kalmark finns. Röjning föreslås under planperioden på totalt ca 35 ha varav ca 19 ha att utföras snarast.

Jordbruksmark

Mitt i ägorna finns en välhävdad åkermark som bryter skogslandskapet. Åkern ligger i vall och dess areal uppgår till ca 0,9 ha enligt skogsbruksplanen. Ny ägare disponerar marken från tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller områden med naturvärde.

Jakt

Gödeshult är en lugnt belägen jaktmark utan större närliggande vägar. Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin. Jakten är muntligt upplåten till 2023-06-30. Arrendeintäkt för innevarande arrendeår tillfaller säljaren.

Utrustning som jakttorn, raststuga mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE GÖDESHULT 1:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 72,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 71,2 ha
Åkermark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 72,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 605 000 kr
Summa: 1 605 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 430 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gödeshult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gödeshult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier