Gråliden

Virkesrik med fritidsboende
Areal: 49 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Väl samlade marker i Gråliden med stor andel avverkningsmogen skog. Jakt på egen mark.

Markerna ligger väl samlat i byn Gråliden mellan Kusmark och Jörn. Skogsmarken som är ca 46 ha håller ett virkesförråd om ca 6 200 m³sk och av dessa är ca 5 200 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2. På fastigheten står ett mindre hus lämpligt för fritidsboende.

Kontakta Areal

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Gråliden

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre hus i två våningar byggd i timmer. Fasaden är av trä och yttertaket är av plåt. Tvåglasfönster. Uppvärmning sker med direkt el samt en öppenspis med insats. Skorstenen är sotad själv och är inte besiktigad. Eget vatten från brunn norr om huset, det är endast sommarvatten eftersom ledningen ligger ovan mark. Avloppet är enskilt och ligger öster om huset, är av äldre modell.

På bottenvåningen finns kök där öppenspisen finns. Ett sovrum. Toalett finns under trappen.

På övre plan finns två sovrum samt förrådsutrymmen.

Bastu

Bastun som står mellan huset och ladan har plåttak och den värms upp med en vattenvärmare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

På den gamla ladugården norr om huset har taket rasat in på, det är ett rivningsobjekt.

Lada

Ladan som står på gården norr om huset är ditflyttad, den har plåttak och är i bra skick.

Vedförråd

Norr om huset finns ett luftigt vedförråd med plåttak. Veden som är i följer inte med i affären.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det är ca 0,8 ha inägomark som ligger i anslutning till huset. Den är delvis klippt med gräsklippare och delvis är den inte skött.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad år 2022 av Areal Skellefteå.

Markerna är fördelat på fyra skiften och är bra samlade.
Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,5 ha och virkesförrådet skattas till 6 274 m²sk, vilket motsvarar 135 m³sk/ha. Tall har 51 % av virkesförrådet medan gran har 30 % och löv 19 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten skattas för närvarande till 139 m³sk. Fastighetens åldersklassfördelning är förskjuten till äldre skogar i avverkningsbar ålder. 5 221 m³sk är i huggningsklass S1 och S2.
Det finns ett behov av röjning i ungskogen.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen nyckelbiotop registrerad.

Jakt

Jakt sker på egen mark, fastigheten ingår inte i något jaktlag.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Gråliden 2:1

Ägare

Kerstin Halvorsen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,5 ha
Impediment 1,4 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 49,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 025 000 kr
Summa: 1 025 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för personer som ej är folkbokförd i glesbygd inom Skellefteå kommun och har gjort det sedan minst ett år tillbaka.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-17

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gråliden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gråliden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier