Grämesta

Budgivning pågår!
Boende på sekelskiftesgård i lantlig miljö, ekonomibyggnader och inägomark, skog och jakt med pendlings avstånd till flera städer.
Areal: 113 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 300 000 SEK

Budgivning

Budgivare 2 2 100 000 SEK 2022-05-20 kl. 12:59
Budgivare 1 2 020 000 SEK 2022-05-20 kl. 11:29
Budgivare 2 2 000 000 SEK 2022-05-20 kl. 10:57
Budgivare 1 1 960 000 SEK 2022-05-20 kl. 09:12
Budgivare 2 1 950 000 SEK 2022-05-20 kl. 07:10
Budgivare 1 1 930 000 SEK 2022-05-19 kl. 18:08
Budgivare 2 1 925 000 SEK 2022-05-19 kl. 17:00
Budgivare 2 1 850 000 SEK 2022-05-13 kl. 10:38
Budgivare 1 1 800 000 SEK 2022-04-23 kl. 12:48
I Ådalen ett stenkast från Lunde, Sandöbron och Ångermanälven ligger denna sekelskiftesgård med öppet och soligt läge. Gårdscentrum med rymligt sekelskifteshus, flera ekonomibyggnader samt stor tomt där det finns gott om gräsytor för barnens lek eller plats om man vill ha eget trädgårdsland. Fastigheten är om totalt 113 ha varav skogsmark 42,2 ha samt betes/åkermark om 6,2 ha med största andel i anslutning till gården. Övervägande del av skogen är yngre och medelålders skog med god tillväxt. Gården ligger med pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Sollefteå samt även närhet till natursköna Höga Kusten med dess pärlor som Skuleskogens nationalpark, Bönhamns fiskeläge och Rotsidans Naturreservat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Härnösand
Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video (1)

Bilder (43)

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Vackert sekelskifteshus med tidstypisk träfasad med både liggande och stående panel uppförd i timmerstomme i 2 plan på huggen granitstensockel. Källare under en mindre del av huset. Takbeklädnad av eternit, fönster av enkel och tvåglasfönster på ena långsidan och treglas på övriga sidor. Fönstren har bytts ut på tre sidor med 2+1 glas med ljudisolerande luftspalt och aluminium utsida.

Uppvärmning sker med luftvärmepump Daikon och elradiatorer. Vattenburet system finns i delar av huset som är kopplat till äldre kombipanna ved/olja Diom från 1984 med ackumulatortank om 500 liter. Kommunalt vatten och avlopp. Boarea 188 kvm samt biarea 54 kvm enligt fastighetstaxeringen. Byggnadsarea ca 155 kvm exklusive utbyggnad.

Invändigt har renoveringen varit mycket sparsam och många av de gamla detaljerna finns kvar som äldre köksinredning, spegeldörrar, breda golvsocklar och foder, kakelugn, vedspis, kamin och trägolv
I byggnaden finns två skorstenar och flera eldstäder som kombipanna, kakelugn, , vedspis, kamin. Eldstäder har inte nyttjats på många år, så funktionen är inte kontrollerad.

Från gårdsplanen genom pardörrarna kommer man in i entréhallen som ligger mitt i huset. Till vänster från hallen finns mindre kontor, pannrum och det kök som ägaren använt med målade kökssnickerier, spis och kylskåp. Köket når man även från en grovingång som rymmer en mindre hall, toalett och förråd. På motsatt sida om hallen finns ytterligare ett kök, så kallade sommarköket med äldre köksinredning och vedspis. Rakt fram från entréhallen genom pardörrarna nås salen med parkett golv. Tre rum i fil ligger mot husets östra långsida tillsammans med salen. Ena rummet har en spiraltrappa upp till ett sovrum på övre våning. Rummet på motsatt sida om salen har slipat trägolv och kakelugn.

Från entréhallen leder en gedigen trappa upp till övervåningen med en möblerbar hall och utgång till verandan. På övervåningen finns två stora rum, ett i vardera gavel av huset, flera alkover samt en rymlig del som är oinredd mitt i huset.

Takhöjden är väl tilltagen och hela huset ger ett rymligt intryck och har en klassisk planlösning med genuin bondgårdskänsla. Ett hus med karaktär som varit ett mycket ståndsmässigt boende och som nu bara väntar på någon som kan förverkliga dess potential.

Tomt

​Stor öppen tomt med öppet och soligt läge med utsikt över Sandöbron, Ångermanälven och det omgivande landskapet. Lämpligt för odling eller mindre djurhållning genom att stor del av betes- åkermarken ligger i anslutning till byggnaderna.

Mycket stor tomt med öppet och soligt läge hela dagen. Stor del av betes-åkermarken är i anslutning till byggnaderna vilket ger stora möjligheter för egen odling eller mindre djurhållning.​

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Väster om bostadshuset ligger ekonomibyggnaderna. Ladugård/loge och förråd/vagnslider ligger närmast huset och ramar in tomten så att det blir en mycket trevlig gårdsplan. Lite längre i från brukningscentrum finns några enklare ekonomibyggnader.

Ladugård/loge
Äldre ladugårdsbyggnad i vinkel med stomme av trä och cement sten och yttertak av eternit. Inrymmer djurdel med äldre träinredning samt förrådsutrymmen. På övre plan är logdel med trägolv. Ladugården är påbyggd med hölada och förråd. Byggnadsarea om 488 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter.

Förråd/vagnslider
Äldre förråd som är påbyggt i flera omgångar. Stomme av trä och cement sten och yttertak av eternit. Inrymmer flera olika förrådsutrymmen samt slakteridel och garage. Byggnadsarea om ca 220 m².

Övriga byggnader
Det finns flera övriga enkla ekonomibyggnader på gården som såghus, virkesförråd mm.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september månad år 2021 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 42,2 hektar med totalt virkesförråd om ca 4 500 m³sk, vilket ger ett medeltal om 105 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 220 m³sk per år.

Skogen är till övervägande del röjning och gallringsskog med god tillväxt. Boniteten ligger på 4,9 m³sk/ha med mest frisk mark och blåbär som vanligaste markvegetation som är tillgänglig för drivning under större delen av året.


Det dominerande trädslaget är gran som upptar 65 % av virkesförrådet, löv 25 % och tall 10 %.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 2,6 ha samt återväxtkontroll om 0,6 ha under planperioden.

Fastighetensgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns flera kända naturvärdet på fastigheten, 2 st nyckelbiotoper, Fäbodbergets västra naturskog urskogs artat objekt samt Fäbodbergets barr naturskog, rikligt med levermossor klädda lågor, området är också ett biotopskyddsområde och ett naturvärdesobjekt barrskog samt ett naturvärdesobjekt, barrskog: Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning, det är en plats med tradition. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Skiftena väster om riks 90 är oregistrerade, övriga skiftena ligger inom Gudmundrå VVO och är registrerade för älgjakt inom Kramfors ÄSO. Källa Länsstyrelsen. Strömnäs jaktlag bedriver älgjakt på alla skiften utom skiftena väster om riks 90. Jaktlaget jagar över ca 2 500 ha och man är ca 16 jägare. För närvarande är insatsen till jaktlaget ca 2 500 kr samt årlig kostnad ca 1 000- 1 500 kr.
Jaktledare i jaktlaget Lars Visén 070 239 99 35.

Inägomarken

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 6,2 ha. Största andelen betes-åkermarken är i anslutning till byggnaderna, ett mindre skifte ligger sydväst om gården efter riksväg 90. Marken har brukats av ägaren som har vall på all mark som årligen putsats ner.

Vägar

Fastigheten har del i Kvarbacksvägen som kan användas för att komma åt östra delarna av skifte 3, Grämesta GA:3.
Väg till brukningscentrum som är allmän väg.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Service

Den service som finns i närområdet är bensinpumpar med butik 450 m, mindre matbutik och pizzeria ca 3,5 km i Klockestrand. Övrig service i Kramfors.
Kramfors ca 10 km, till Härnösand 36 km, till Sollefteå 62 km, till Örnsköldsvik 76 km och Sundsvall 87 km.

Skolor

Närmaste skola i Grämesta ca 100 m F-3 skola med fritidsverksamhet, Övriga skolor i Kramfors 10 km.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.kramfors.se och hemsida om Höga Kusten https://www.hogakusten.com.

Vindkraft

Tidigare ägare har undertecknat nyttjanderättsavtal samt arrendekontrakt på en del av fastigheten gällande eventuell vindkraftetablering. Området heter Spelåsen. Det är i dagsläget inte sökt några bygglov för vindkraft i området. Projektör för området är Kabeko kraft.

Rättsförhållande

Fastighet

KRAMFORS GRÄMESTA 7:1

Ägare

CANCERFONDEN-RIKSFÖRENINGEN MOT CANCER 1/2
Christina Godin 1/4
Susanne Godin 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 122 969 kvm och areal enligt skogsbruksplan 113 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 125 000 kr
Skogsmark 1 354 000 kr
Skogsimpediment 79 000 kr
Tomtmark 33 000 kr
Skog med restriktion 15 000 kr
Bostadsbyggnader 235 000 kr
Ekonomibyggnader 60 000 kr
Summa: 1 901 000 kr

Inteckningar

De skriftliga pantbreven är troligtvis förekomna.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Grämesta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning