Granåsen

Obebyggd skogsmark
Areal: 77 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2024
Ett skifte om ca 51 ha skogsmark med 4 800 m³sk söder om Lillhärdal.

I det vidsträckta och högt belägna skogslandskapet söder om Lillhärdal i Härjedalen, gränsande mot Dalarnas landskap, erbjuds här ett obebyggt skifte om ca 51 ha produktiv skogsmark. Dess virkesförråd har beräknats till ca 4 800 m³sk och utgörs till övervägande del av äldre skog. På försäljningsobjektet råder enskild jakt. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i angränsande jaktklubb.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Granåsen

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan har upprättats av Jan Andersson Skogstjänster i november 2023. Enligt planen uppgår fastighetens storlek till 77,7 ha varav 51,0 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet har beräknats till 4 853 m³sk, 95 m³sk per hektar, och utgörs till 57% av tall, 42% gran och 1% löv. Cirka en tredjedel av skogsmarksarealen har skog i åldersklasserna 60-79 år och resterande yta har skog äldre än 110 år. Fastighetens bonitet är beräknad till 3,0 m³sk per hektar och år.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Jakt

På försäljningsobjektet råder enskild jakt vilket för älg innebär 5 dagars fri kalvjakt 1-5 september. Ny ägare har att själv undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktlag.

Fiske

Fisket administreras av Lillhärdals fiskevårdsområde. Information finns att läsa på följande websida: https://www.ifiske.se/fiske-orrmosjon-stensjon-harjean-mfl.htm

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på försäljningsobjektet. Fastigheten gränsar i söder mot Norra Mora Vildmarks naturreservat. Källa Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret inte av några servitut eller nyttjanderätter.

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Inget skattetal eller andelar i samfälligheter medföljer försäljningsobjektet.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet som genom lantmäteriförrättning skall skiljas från brukningscentrum. Köparen svarar för fastighetsbildningskostnader.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Sunnanå 7:3, omr av

Ägare

Sofia Roos 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,0 ha
Impediment 26,7 ha
Summa: 77,7 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-28. För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-28. För mer information, se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier