Granberget

Skog i Leksand
Areal: 23 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2024
Grandominerad skog med god bonitet belägen längs väg.

En obebyggd skogsfastighet belägen mellan Västanvik och Granberget som är väl arronderad och belägen längs väg. Fastigheten domineras av gran och det finns skog i alla huggningsklasser. Den produktiva skogsmarken uppgår till 23,9 hektar med god bonitet och virkesförrådet uppskattas till ca 2 800 m³sk. Fastigheten är belägen inom Västanvik-Granbergs viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Granberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Mellanskog i maj år 2023, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 23,9 ha. Virkesförrådet summerades då till 2 755 m³sk eller 115 m³sk per ha. Tall utgör 28 % av virkesförrådet, gran 65 % samt löv 7 %. Medelboniteten beräknas till 6,3 m³sk per ha och år. Det finns barkborreskador på fastigheten och död ved.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Västanvik-Granbergs viltvårdsområde om ca 1 400 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Övermo 3:61

Ägare

Sune Lindell Db 1/1
Björn Lindell
Lena Lindell

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 24,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet redovisas inte då det inte är uppdaterat efter slutförd omarrondering.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier