Gräsberget

Obebyggd skogsfastighet. 3 300 m³sk. God bonitet och jakt i vvo.
Areal: 32 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 3/8 2018
Skog i Gräsberget söder om Mockfjärd. Den obebyggda fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 32 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 300 m³sk. God bonitet. Jakt inom viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är väl arronderad och är belägen efter skogsbilväg. Över fastigheten har en skogsbruksplan upprättats av Anders Agge, Siljan Skog AB under år 2016. Skogsbruksplanen har ej tillväxtberäknats. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till 32 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 3 366 m³sk. Årlig tillväxt beräknas till 185 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,1 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten, vid kontrolltillfället.

Jakt

Fastigheten ingår i Rista-Grönvalls vvo om ca 6 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Nordåker 5:11

Ägare

Kent Siljebro 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Summa: 32,7 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

De penninginteckningar som idag finns i fastigheten kommer att flyttas, inga pantbrev följer med i köpet. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Gräsberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning