Gräsryd

Gård under avstyckning i trevligt läge mellan Ulricehamn och Jönköping.
Areal: 5 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 1 450 000 SEK
Visning:
13/4 kl 17:00-18:00
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
17/4 kl 10:30-11:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
På fastigheten Gräsryd 105 finns goda möjligheter att återskapa en trevlig boendegård med förutsättningar till mindre djurhållning, egen odling eller annan verksamhet som kräver ytor. Bostaden är karaktärsfullt byggd med vacker utsikt över inägorna. Idag är byggnaden obebodd och kräver renovering samt nya VA- och värmesystem. Tomten på ca 3 500 kvm omges av ett smålandsstaket samt omkringliggande åkermark. Här finns även en magasinsbyggnad, en lada och ett utedass.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (17)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

På fastigheten finns en äldre stuga, troligen uppförd under senare delen av 1800-talet. Byggnaden omfattar två plan med stomme av timmer och väggar av stående träfasad samt tak av betongpannor. Byggnaden står på stenfot ovan torpargrund. Senast bostaden nyttjades för permanentboende var början av 1950-talet. Invändigt finns tre rum och kök i markplan samt fyra rum på övre plan. Uppvärmning sker med direktverkande el. Det finns även tre eldstäder samt en bakugn i bostaden. Dessa är ej godkända och köparen får själv ombesörja eventuell besiktning för att åter ta dem i bruk.

Karaktären av byggnaden är bevarad och den har hela tiden tagits om hand samt då och då nyttjats för tillfälliga samlingar genom svenska kyrkans försorg. El finns indragen, men vatten och avlopp saknas på fastigheten. Byggnaden är idag taxerad som en ecklesiastikbyggnad, vilket innebär att den har använts för religiös verksamhet och är därmed undantagen skatteplikt. Ny ägare till fastigheten kommer dock troligtvis få byggnaden omtaxerad till småhusbyggnad vid förändrad användning. Bostaden kommer ej energideklareras eller besiktigas av säljaren.

Då bostaden ej varit bebodd permanent på länge så saknas relevanta driftskostnader att delge.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Till fastigheten finns även tre äldre men välbevarade ekonomibyggnader:
- Lada med plåtbeklädnad på taket och den södra gaveln. I övrigt är byggnaden uppförd i trä och används för förvaring. Delvis grusgolv och delvis brädgolv.
- Magasinsbyggnad med träfasad och enkupigt lertegel på taket. Invändigt finns två rum på brädgolv samt ett magasinsloft.
- Utedass i trä med plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt mätningar på fastighetskartan till ca 3,8 ha. En gärdesväg delar marken i två skiften vilket gör tillgängligheten god. Idag brukas marken som vall som är upplåten över brukningssäsongen 2021. Vägen genom marken nyttjas även som skogsbilväg av säljaren, som kommer förbehålla sig rätten att via servitut använda vägen även i framtiden för utforsling av skogsprodukter, jakt m.m. EU-stödrätter ingår ej i överlåtelsen.

Övrig mark

Den övriga arealen om ca 1 ha omfattar tomt (ca 3 500 kvm), vägar samt övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Del av fastighet

Försäljningen utgör en del av fastigheten Ulricehamn Gräsryd 1:6. Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning, vilken beräknas vara registrerad i juli/augusti 2021. Tillträde kan ske först sedan avstyckningen är registrerad och har vunnit laga kraft. Säljaren ansvarar för och bekostar avstyckningen och köparen söker lagfart då den nya fastigheten blivit bildad och registrerad. Observera att arealen är ungefärligen uppmätt och kommer fastställas av Lantmäterimyndigheten innan tillträde till fastigheten sker.

Under förutsättning att säljaren finner det lämpligt och om intresse finns, kan fastigheten komma att säljas endast med tomtmarken och då troligen bli registrerad som en privatbostadsfastighet (taxeringskod 220). Utgångspunkten är dock att försäljningen sker enligt bifogad karta med ca 4,8 ha mark, vilket då troligen kommer registreras som en bebyggd lantbruksenhet (taxeringskod 120).

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för ytterligare information.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Gräsryd 1:6

Taxeringsvärde

Eftersom försäljningen utgör del av fastighet så saknas ett fastställt taxeringsvärde. Nytt taxeringsvärde kommer tilldelas när fastigheten är bildad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning