Gräv

Välskött skogsfastighet med god tillväxt.
Areal: 76 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2021
Nu finns möjligheten att förvärva en fin tillväxtfastighet i Gagnef, alla skiften är lättillgängliga och vägnära. Det är en välskött fastighet med jämn åldersklassfördelning som är talldominerad. Här krävs inte förvärvstillstånd för fysisk person!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (16)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker och betesmark

På skifte två vid Grävsbodarna finns en mindre inäga om 0,4 hektar.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 68,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 761 m³sk, vilket motsvarar ca 99 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 84 % av virkesförrådet medan gran har 14 % och lövträd har 2 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 248 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad 2016 av Billerud Korsnäs och har därefter skrivits fram med teoretisk tillväxt i PC Skog. Hänsyn har tagits till utförda åtgärder i form av plantering av avdelning 14 som är en tidigare grustäkt som återställts och planterats igen på uppdrag av NCC.

Nyckelbiotoper

Avdelning 10, 32 och 45 är klassade som nyckelbiotoper enligt skogsbruksplanen. Enligt Skogsstyrelsen är dock enbart avdelning 10 klassad som nyckelbiotop, Källa: Skogens Pärlor. Nuvarande ägare har tecknat ett naturvårdsavtal på avdelning 10. För mer information se skogsbruksplanen.

Jakt

De nordliga skiftena är belägna i Surens nya VVO (kontaktperson Anders Henningsson, Gagnef), de södra i Rista-Grönvalls VVO (Kontaktperson Ove Lärke, Djurås). Jakten blir tillgänglig för ny ägare vid tillträdet. Källa: Länsstyrelsen.

Fiske

Fastigheten är belägen i Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområdesförening.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av tre nyckelbiotoper, se skogsbruksplan.
På skifte 1 finns två fornlämningar i form av kolningsgrop. Fastigheten berörs även vattenskyddsområde Tallbacken med akt 2029-p249.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gräv 12:3

Ägare

John Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 76,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,5 ha
Skogsimpediment 7,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 0,4 ha
Summa: 76,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 215 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Summa: 1 229 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 165 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning