Gravfors

Välarronderad skogsfastighet
Areal: 55 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 745 000 SEK

Skogsfastigheten är belägen i utkanten av byn Gravfors – ca 10 km sydöst om Botsmark, ca 7 km norr om Gravmark samt ca 4 mil norr om Umeå tätort. Med fastigheten följer jakträtt och här finns endast några enklare lador för förvaring samt en äldre bagarstuga som är upplåten till grannfastigheten. Fastigheten består av ett skifte samt har bra arrondering med skog i alla åldrar. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 61 ha varav ca 51 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 5 100 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 3,7 m³sk per hektar och år. Tillgängligheten är förhållandevis bra genom intilliggande vägnät.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Gravfors

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober månad år 2023.

Fastigheten består av ett skifte och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 61 ha varav ca 51 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 5 100 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,7 m3sk per hektar och år. Barrträden dominerar då trädslagsfördelningen är ca 63% tall, ca 7% gran och ca 30% löv.

Största delen av virkesvolymen återfinns i medelålders- och äldre skog.

Tillgängligheten är förhållandevis bra genom intilliggande vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa: Metria – SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- eller kulturlämningar. (Källa: Metria - SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Gravfors VVO - om ca 2 800 ha. Höstens tilldelning på älg var 5 vuxna och 5 kalvar. Småviltjakt på samma område.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheten har förhållandevis bra tillgänglighet genom den förbipasserande grusvägen.

Mantal

7/128.

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Gravfors 2:3

Ägare

Gerry Åström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,6 ha
Impediment 9,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 61,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 93 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Skogsmark 1 482 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Ekonomibyggnader 26 000 kr
Summa: 1 634 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 650 000 kr. (Det skriftliga pantbrevet om 60 000 kr kommer dödas).

Förvärvstillstånd

Det krävs inget förvärvstillstånd för fysisk person (privatperson). Det krävs förvärvstillstånd för juridisk person.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier