Grenås

Skog och jakt i Grenås
Areal: 87 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 450 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2022
Naturskönt belägen med ca 34 ha produktiv skog, 4 790 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Naturskönt belägen längs Öjån ligger denna skogsfastighet, ca fem km nordost om Hammerdal. Total areal om ca 87,2 ha varav ca 33,7 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 4 790 m³sk, varav 3 309 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten ingår i Grenås VVO som innefattar jakt på en areal om ca 4 900 ha.

Bör ses som en mycket lämplig fastighet för den jaktintresserade som även vill prova på att äga skog i mindre skala.

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Grenås

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Foto: Kalle Lennartsson och Areal i Sverige

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 33,7 ha och har ett virkesförråd om 4 790 m³sk varav ca 3 300 m3sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten är tall 35 %, gran 48 % och löv 17 %. Skogens åldersfördelning visar på en förskjutning mot äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns röjningsbehov på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden

Det finns idag inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden. (Källa SeSverige)

Forn och kulturlämningar

Det finns idag flera fornminnen (fångstgropar) registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten Grenås 2:20 ingår i Grenås viltvårdsområde med en areal om ca 4 900 ha.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Förfallen stuga

På fastigheten finns en förfallen stuga som nog tyvärr är bortom räddning.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Grenås 2:20

Ägare

Marianne Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 88,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,7 ha
Myr/kärr/mosse 47,5 ha
Inägomark 1,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 4,3 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 87,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 9 000 kr
Skogsmark 878 000 kr
Skogsimpediment 72 000 kr
Summa: 959 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier