Grimsnäs

Grimsnäs
Areal: 54 ha
Kommun: Lessebo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/12 2022
Byggnadsfri skog i Skruv med god bonitet och bra vägar.

Byggnadsfri skogsfastighet i ett fint skifte med välskötta bestånd. God bonitet, bra vägar och 7 700 m³sk virke. Grimsnäs domineras av röjnings- och gallringsskog men här finns också en rejäl volym virke för föryngringsavverkning.

Grimsnäs är belägen ca 45 km sydost om Växjö i anslutning till Skruvs tätort.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se ”Prospekt & Dokument”.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Grimsnäs

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra juni 2022. Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 52,1 ha och virkesförrådet anges till ca 7 700 m³sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 46 % tall, 48 % gran, 6 % löv. Medelboniteten anges till ca 8,2 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 430 m³sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 280 m³sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,6 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 11 ha med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk.
I skogsbruksplanen föreslås en avverkning under planperioden om ca 3 280 m³sk fördelat mellan ca 600 m³sk gallring och ca 2 670 m³sk föryngringsavverkning.
Ungskogsröjning föreslås under planperioden på totalt ca 40 ha varav ca 5 ha att utföras snarast.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde inom fastigheten.

Jakt

Jakträtten är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs idag gemensamt i Ljuders älgjaktlag.
Eventuell jaktutrustning som jakttorn mm tillhör nuvarande jaktlag och följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

LESSEBO GRIMSNÄS 3:39

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,1 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 54,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 158 000 kr
Summa: 4 158 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Lessebo kommun de senaste 12 månaderna i någon av de tidigare församlingarna Ekeberga eller Ljuder. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Grimsnäs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Grimsnäs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier