Grinsbyn Långserud

Fyra skogsfastigheter i Långserud.
Areal: 26 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2018
Fyra små skogsdominerade fastigheter bjuds ut i Grinsbyn. Fastigheterna består av nio skiften som omfattar 26 hektar, samtliga är belägna nära väg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermark i tre områden, lämplig för vallodling.

Skogsmark

En ny skogsbruksplan är upprättad av Torgny Nygren. Skogen är grandominerad och virkesrik med ett virkesförråd på cirka 4 700 m3sk vilket motsvarar 212 m3sk per hektar. Boniteten är bedömd till 7 m3sk per ha. Cirka 3 200 m3sk i slutavverkningsbar ålder.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Gemensam älgjakt i Grinsbyn/Sillingebyns jaktområde. Egen småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Grinsbyn 1:11, 1:14, 1:22, 1:48

Ägare

Gunnar Nyrén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 2,8 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 26,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 032 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Åkermark 78 000 kr
Summa: 1 121 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för köpare mantalsskrivna utanför Långseruds församling.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Grinsbyn Långserud och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning