Grisstallar, uthyrning

Möjlighet att utöka eller starta eget genom att hyra en modern anläggning.
Areal: 0,1 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Övrigt
Nu ges möjlighet att hyra en komplett grisproduktion för dig som vill utöka din produktion eller vill ta chansen att starta eget. Anläggning består av grisningsstall, tillväxtstall och lösdrift samt tillhörande byggnader för en komplett grisproduktion. Mark ingår ej i hyran. I dagsläget används svinhusen för smågrisproduktion. Byggnaderna går att göra om till slaktsvinstall eller användas för annat ändamål. Anläggningen är i gott skick och har goda förutsättningar för grisproduktion. Vid intresse kontakta någon av handläggarna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (17)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Grisningsstall

Byggnaden är från 2006 och mäter ca 20 * 66 m i byggnadsyta. Grisningsstallet består av tre avdelningar med 44 enhetsboxar i varje avdelning. Det finns även en restavdelning med 12 boxar. Alla boxar har betonginredning. Utgödsling sker med skraputgödsling med spalt längs med väggarna. I ena gaveln av byggnaden finns en varm lösdrift med 44 platser. Ventilationen är av typ Stienen undertrycksventilation. I byggnaden finns även personalutrymme med kontor, kök, omklädningsrum med dusch och toalett samt medicinrum. Alla stallarna värms av två IVT värmepumpar.

Tillväxtstall

Byggnaden är uppförd 2011 och mäter ca 30 * 33 m i byggnadsyta. Byggnaden består fyra avdelningar med 46 boxar i varje avdelning. Boxväggarna är i plast och det är plastspalt i mitten av avdelningarna. Klimattak finns över del av boxarna. Utgödslingen är vacuumutgödsling och ventilationen är av typ Skiold undertrycksventilation. Mellan tillväxtstallet och grisningsstallet finns ett varmt lagerutrymme.

Gamla tillväxten/loge

Den gamla tillväxten som ej används i dagsläget är ihopbyggd med logen på gårdscentrum. I tillväxten finns 44 tillväxtboxar som kan användas som restavdelning. I logdelen finns en kall lösdrift med 44 platser för suggor. I lösdriften är det handutfodring med torrfoder. I byggnaden finns foderkök med Blötfoderanläggning av märket WEDA BW + där fodret går via kulvert till respektive svinhus, Skiold hammarkvarn, koncentratfickor på 6 m3, lagringsfickor för soja eller torr spannmål på ca 100 ton och utanför finns två stycken gastäta Assentoft silos för blöt eller torr spannmål om ca 288 m3 per silo. I byggnaden finns även ett kallt lagerutrymme.

Övrigt

På gården finns även två flytgödselbrunnar om 2 000 m3 respektive 1 700 m3. I dagsläget byter markägaren gödsel mot halm med hyresgästen av svinhusen. Fastighetsägaren har spridningsareal för gödseln.

Halmlager finns att tillgå i intill liggande byggnad.

I dagsläget är anläggningen uthyrd och produktionen är en satellitbesättning till suggring med plats för 44 suggor som grisar varannan vecka. Tillväxtplatser finns på anläggningen för samtliga producerade smågrisar.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås

Areal

För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

För mer information prospekt.

Inteckningar

För mer information se prospekt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Grisstallar, uthyrning och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning