Grönhults skogar

Bergsslagsskog med god tillväxt
Areal: 210 ha
Kommun: Ljusnarsberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 400 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2022
Produktionsskog om ca 163 ha med en volym stående skog om 24 874 m3sk enligt upprättad skogsbruksplan. Mycket goda boniteter. Möjlighet till jakt, fiske och övrigt friluftsliv. Naturvådsavsättningar intill en Rällsälven och ett Rasbacksberget ger en trevlig vildmarkskaraktär till delar av innehavet.

I hjärtat av Bergslagen, på bördiga sluttningar ned mot Rällsälven och i mer vildmarksbetonad terräng kring Vintermossen, är Grönhults skogar belägna. Innehavet utgörs av sex fastigheter samlade inom några kilometers radie mellan Storå och Kopparberg, i Ljusnarsbergs kommun. Innehavet utgörs av totalt ca 210 ha varav ca 163 ha består av produktiv skogsmark, enligt upprättad skogsbruksplan. Ca 46 ha består av områden med naturskyddsklassning i form av naturvårdsavtal och blivande naturreservat, intill Rällsälvens dalgång och kring Rasbacksberget på den västra delen av innehavet.

Produktionsskogen är välskött överlag och befinner sig, till stor del, i en växtkraftig ålder med tyngdpunkt på röjningsskog och yngre gallringsskog. Trots ett innehav med tyngdpunkt av något yngre skog är snittförrådet för stående skog 153 m3sk per ha produktiv skogsmark. Detta, mycket tack vara fastigheternas goda snittbonitet om 8,1 m3sk per ha och år.

Den friluftsintresserade kommer även att uppskatta innehavets möjlighet till jakt och fiske samt även den rikliga tillgången på bär och svamp i området.

Välkommen att besöka Grönhults skogar!

Kontakta Areal

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Grönhults skogar

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 48 bilder
Visa alla 48 bilder

Foto: Alexander von Sydow.

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Grönhults skogar & vill bli kontaktad

Mäklaren för Grönhults skogar kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier