Gröntuv & Tansen

Skog i Gagnef
Areal: 74 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
Tillväxtskog med god bonitet

Skogsfastighet belägen i Gagnefs kommun med hög tillväxt. Produktiv skogsmark om 60 hektar och med ett totalt virkesförråd om ca 7 250 m³sk. Fastighetens medelbonitet uppgår till fina 5,7 m³sk per hektar och år. Fastigheten är belägen inom Gröntuvs viltvårdsområde.

Fastigheten består utav ett flertal skiften, det största skiftet är beläget strax väster om sjön Tansen och har en areal om ca 47 hektar, strax norr om detta skifte finns ett mindre skifte med gräns mot sjön samt en del av en mindre ö. I byn Gröntuv finns ett mindre skifte med inägomark och strax utanför byn finns ytterligare ett skogsskifte om ca 25 hektar.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Gröntuv & Tansen

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Sundmark, Essmark Skog, i april månad år 2022.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 60 hektar med ett totalt virkesförråd om 7 252 m³sk, vilket ger ett medeltal om 121 m³sk per hektar. Virkesförrådet domineras av tall med 77%. Medelboniteten är fina 5,7 m³sk per hektar, den årliga tillväxten beräknas till 351 m³sk per år den kommande 10 års perioden. I huggningsklasserna S1 och S2, slutavverkningsbar skog, finns 1 794 m³sk.

För mer information ta del utav bifogat material från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Gröntuvs viltvårdsområde vilka förfogar över ca 2 600 hektar mark inkl vatten.

Övrigt

Ett av fastighetens skiften är beläget i Prosgårdarna och består av inägomark här finns också ett timrat härbre samt ett vagnslider.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gröntuv 52:13

Ägare

Alvar Hedling Db 1/1
Laila Hedling

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,0 ha
Impediment 10,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 3,3 ha
Summa: 74,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan enhet, något taxeringsvärde redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier