Gryssen

Skog vid vatten
Areal: 76 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 250 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2023
Talldominerd skog med närhet till sjö och vägar

Här erbjuds en sjönära och obebyggd skogsfastighet med närhet till vägar. Fastigheten är belägen söder om Björbo i västra delen av Gagnefs kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 66,1 hektar och domineras av trädslaget tall.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Gryssen

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 66,1 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 158 m³sk, vilket motsvarar 78 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av tall med 85% därefter följer gran med 9% och resterande del är löv. Fastigheten domineras av växtliga gallringsskogar i åldern 40 till 60 år samt skogar under 20 år. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk per hektar och år, tillväxten är förnärvarande 274 m³sk per år. Se även bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Skogsbruksplanen är upprättad under april månad år 2023 av Ove Matsson, Nås.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde. En jakträtt är upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gåsholmen 8:17

Ägare

Monica Enmalm Erkers 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 76,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 66,1 ha
Impediment 8,7 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 76,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 883 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 1 906 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person bosatt sedan ett år inom glesbygdsområde i Gagnefs kommun. För övriga krävs länsstyrelsens förvärvstillstånd, ansökan upprättas först efter att köpekontrakt tecknats. Ansökan kostar 4 600 kr för fysiska personer.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier