Gryttjen

I söderläge mellan Ljusdal och Delsbo finns denna fina obebyggda fastighet.
Areal: 50 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 20/3 2020
Invid RV84 mellan Ljusdal och Delsbo finns denna nybildade skogsfastighet om knappa 50 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken har god bonitet och skogen är relativt välskött. Virkesförrådet uppgår till drygt 5 600 m³sk vilket ger ett snitt om 114 m³sk/ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (15)

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Övrig

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en bostadsbyggnad med tillhörande komplementbyggnader på ett väl hävdat område. Dessa byggnader ägs inte av säljaren och ingår inte i försäljningen. Ett tomtarrendeavtal finns tecknat år 1976.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i januari 2019 av Johan Pålsson, Areal och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 49,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 5 622 m³sk vilket ger ett medelförråd om 114 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 6,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 222 m³sk/år (4,5 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Avdelningarna 64, 65 och 70 är enligt säljaren markberedda under sommaren 2019 men ej planterade. Huggningsklassen visar följaktligen K1 och köparen övertar ansvaret för planteringen.

Naturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Delsbo Viltvårdsområde som omfattar ca 26 000 ha. Kontaktperson är Johan Hermansson, telefon 070-6390784. Älgjakten är för närvarande upplåten på ettårsbasis. Uppsägning är inte gjort i skrivande stund. Ny ägare kan disponera småviltjakten på försäljningsobjektet med början nästa jaktår.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Dellenbygdens fiskevårdsområde. Mer information finns på dellenbygdens-fvo.se

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Långede 7:28

Ägare

Jonas Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,5 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 51,2 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Delsbo socken. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Jag är intresserad av fastigheten Gryttjen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning