Gullereds kvarn

Modernt vattenkraftverk med kvarn och såg. Möjligt att köpa till bostadshus.
Areal: 0,3 ha
Kommun: Trollhättan
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/4 2020
Modernt vattenkraftverk som ligger i en äldre kvarnbyggnad längs Visslaån, sydost om Trollhättan. På fastigheten finns även ett äldre sågverk/maskinhall. Det finns möjlighet att köpa till ett bostadshus.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (19)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Kvarnbyggnad med vattenkraftverk

Äldre träbyggnad med träpanel invändigt och plåt/träpanel utvändigt under plåttak.
I byggnaden finns kvarn-, utsädesrens-, och betningsutrustning, två spannmålssilos med luftning, varmluftstork för spannmål och tippgrop med våg.
I byggnaden ligger även vattenkraftverket som är installerat 1995. Francisturbinen med generator är begagnad och genomgången i samband med installationen. Kontrollutrustningen med hydraulisk flödesstyrning för den automatiska driften är från 1995 (Quest, Göteborg). Fallhöjden är 5,5 meter och max effekten är ca 75 kW med en medelproduktion om ca 330 000 kWh sedan start, inkluderat de senaste torråren. Se bifogad årssammanställning. Det medföljer en del renoverings-/extramaterial såsom ex en generator.

Såg/Maskinhall

Äldre samt delvis nyare träbyggnad med plåt/träbeklädnad under plåttak.
I såghallen finns äldre eldrivet ramsågsverk samt kantverk och listhyvel.
Den nyare delen fungerar som maskinhall/förråd. Under byggnaden finns spånförråd.

Äldre sågverksbyggnad

Äldre sågverksbyggnad som ligger nedanför vägbron. Byggd i trä med träpanel under plåttak.

Övrigt

Vattenkraftverkets rätt till drift bygger på urminneshävd då fallet har nyttjas för kvarndrift i över 250 år, nuvarande kvarnbyggnation som kraftverket inryms är ca 130 år. Anläggning är anmäld till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraftverk (NAP). Vilket även innebär att man kan söka ekonomiskt bidrag ur Vattenkraftens miljöfond Sverige AB vid framtida kostnader för omprövning, miljöåtgärder och produktionsförluster. (www.vattenkraftens miljofond.se)

Område som är streckat på bifogad karta är arrenderad mark som följer fastighetsförsäljningen. Avtal löper på 50 år och är engångsbetald dvs ingen kostnad för Köparen för detta arrende.

Rättsförhållande

Fastighet

Trollhättan Öventorp 1:8, Gullered 1:6, 1:8

Ägare

Eva Svensson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 0,3 ha

Taxeringsvärde

Öventorp 1:8 har typkod 720 (elproduktionsenhet), taxeringsvärde för år 2013 är 418 000 kr. Enligt taxeringen är år för drifttagning 1995, installerad effekt 75 kW och normalproduktion 353 000 kWh. Gullered 1:6 och 1:8 samtaxeras med annan fastighet som utgör småhusenhet.

Inteckningar

Fastigheterna Gullered 1:6 och 1:8 berörs av skriftligt pantbrev om 12 000 kr som är under dödning. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Gullereds kvarn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning