Gummervallsberget

Välarronderad och lättillgänglig skogsfastighet om 96 ha i ett skifte. Ca 11 450 skogskubikmeter.
Areal: 96 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2020
Obebyggd skogsfastighet belägen vid Gummervallsberget ca 15 km sydöst om Järvsö. Marken ligger väl samlad i ett välarronderat och lättillgängligt skifte. Större delen av skogsmarken består av skötta och gallrade skogar med god löpande tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till ca 11 450 m³sk. Fastigheten ingår i Järvsö Östra Viltvårdsområde om ca 19 500 hektar jaktmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst, under mars månad 2020. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 85,1 ha och ligger väl samlad i ett skifte med god tillgänglighet. Större delen av skogsmarken består av röjda och gallrade skogar med hög löpande tillväxt men fastigheten rymmer även några bestånd som nått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Virkesförrådet bedöms uppgå till 11 456 m³sk vilket ger medelförråd om 135 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 26 % samt löv 13 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvsö Östra Viltvårdsområde vilket omfattar ca 19 500 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt och älgjakten organiseras i älgjaktlag. Förekommande vilt är främst älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i Vallvägarnas samfällighetsförening (Ljusdal Förnebo GA:5) och Öratjärnsvägens samfällighetsförening (Ljusdal Nor GA:4)

Byggnad på ofri grund

I den södra delen av fastigheten finns en byggnad på ofri grund belägen intill Nyvallsån. Byggnaden ägs av annan person och ingår inte i försäljningen.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Kulturvärden

På fastigheten finns registrerade kulturvärden beskriven som husgrund, kolningsanläggning samt dammvall vid Nyvallsån.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Förnebo 1:4

Ägare

Mats F. Och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 93,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,1 ha
Impediment 10,3 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 96,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 705 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 1 727 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Fastigheten ägs av en stiftelse och kommer att säljas till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning