Gundlebo

Areal: 3 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 890 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2019
En liten jord- och skogsfastighet vid Gundlebosjön som erbjuder utmärkta möjligheter att bygga med närhet till väg, el och sjö. Marken ligger samlat med bra tillgänglighet och omfattar ca 2,6 ha varav ca 2 ha åker och ca 0,6 ha skog med en skogsvolym om ca 100 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Bilder (8)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Jordbruksmark

Jordbruksmarken ligger samlat och omfattar ca 2 ha.

Skogsmark

Skogsmarken som omfattar ca 2 ha med bra tillgänglighet. Virkesvolymen är ca 100 skogskubikmeter.

Bygga?

Goda möjligheter för att bygga genom sitt goda läge till väg, el samt de vackra utsiktsläget över Gundlebosjön. Fastigheten ligger till det största delen utanför strandskyddsområde.

Inga förhandsbesked eller bygglov är sökta.

Byggnader för jord- och skogsbrukets behov kräver inget bygglov.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Gundlebo 1:53

Ägare

Märta Larssons dödsbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 2,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 0,6 ha
Inägomark 2,0 ha
Summa: 2,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 80 000 kr
Åkermark 68 000 kr
Summa: 148 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
07036358635

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Gundlebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning