Gunnered 104

Välskött skogsmark och ett vackert beläget gårdscentrum med äldre och karaktärsfull byggnation. Därtill strandrätt och fiske i Lindhultasjön.
Areal: 35 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 450 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
Visning:
28/8 kl 15:30
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
2/9 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Öster om Liared, mellan Ulricehamn och Jönköping ligger denna trevliga skogsgård, med sitt gårdscentrum på en liten höjd som omges av inägorna. Byggnationen är i behov av renovering, men boplatsen har ett enastående läge med utsikt över ägorna. I söder angränsar gården Lindhultasjön med vackra vyer och tillhörande fiskerätt. Skogsmarken är välskött och håller en intressant fördelning mellan avverkningsbar skog och växande ung- och gallringsskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (48)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Gården omfattas av en äldre och karaktärsfull stuga i 1,5 plan. I markplan finns inglasad veranda som leder vidare till sällskapsrum med öppen spis. I tillbyggd del finns köksfarstu med en liten hall och trapp till övre plan. Kök med järnspis och en kammare med kamin utgör resterande utrymmen i markplan. På övre plan finns två inredda rum samt en hall och övriga förvaringsutrymmen. Ett av sovrummen är försett med en kamin.

Stugan har ej varit bebodd sedan slutet av 70-talet och är därför i behov av omfattande renovering. Stommen är timrad och byggnaden står på stenfot ovan krypgrund. Fönster av modell englas med möjlighet att sätta in innanfönster. Taket består av betongpannor samt lertegel på tillbyggnaden. El finns och är ansluten, men vatten och godkänt avlopp saknas.

Byggnaden är vackert placerad på en liten höjd med utsikt ner över inägorna och skogsmarken. Tomten är välskött med klippta gräsytor, vårdträd och buskar. En mycket idyllisk boplats för fritidsändamål eller permanentboende.

Energideklaration m.m.

Då fastighetens bostad ej varit bebodd sedan slutet av 70-talet saknas relevant information om aktuella driftskostnader. Energideklaration kommer ej upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Gårdens ekonomibyggnation är äldre och av enklare standard.

Brygghuset har en vacker exteriör med rödmålad fasad, tak av lertegel och skorstenen bevarad. Invändigt finns en snickarebod och en förrådsdel samt ett ovanliggande loft.

Ladugården är byggd i trä med tak av plåt. Byggnaden som är i sämre skick inrymmer en äldre djurdel och loge.

Vagnskjul/vedbod under plåttak med flera portar för diverse förvaring. Ett utrymme används som samlingsplats vid jaktsammankomster.

På fastigheten finns även en garagebyggnad med gjutet golv och eternittak, ett enklare träskjul samt en jordkällare med plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Sammanlagt 27,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd enligt plan om ca 3 300 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m3sk, med en trädslagsfördelning där tall utgör 43%, gran 49% och löv 8%. Av virkesförrådet är ca 40% slutavverkningsmoget, ca 30% gallringsskog samt ca 30% ungskogsbestånd. Denna fördelning ger en bra spridning med skog i växande ålder i kombination med avverkningsbar skog för likviditetstillförsel.

Skogen är generellt sett välskött i en samlad ägofigur och med en bra skogsbilväg genom skiftet. Det föreligger ett röjningsbehov på ca 7,7 ha av ungskogsarealen. I övrigt finns ej några direkta åtgärdsbehov. Marken är huvudsakligen frisk med inslag av en mindre mosse och ett par områden med fuktigare mark. Utmed den västra gränsen finns ett par mindre inägor som ej hävdas och som blir naturliga tillhåll för viltet.

Åkermark

Ca 2,5 ha stödberrättigande åkermark som idag brukas som vall av arrendator. Åkermarken är fördelad i två skiften på självdränerande fastmarksjord. Marken är utarrenderad till 2020-12-31. Arrendatorn har ett intresse av att fortsätta bruka marken. Stödrätterna är arrendatorns egendom.

Betesmark

Fastigheten omfattar ca 3,5 ha betesmark, väl samlad kring gårdens byggnadscentrum. Ca 1,2 ha av betesmarken nyttjas idag som betesmark och berättigar även till EU-stöd. Två mindre inägor belägna i skogslandskapet fungerar idag som viltbeten och utgör ca 0,6 ha. Övrig betesareal ligger för närvarande vilande och kan lämpligen ställas om till skogsmark, alternativt restaureras som betesmark igen.

Övrig mark

Av den övriga arealen utgörs ca 0,5 ha av tomtmark och gårdsplan, ca 0,4 ha av väg och ca 0,3 ha av övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten innehas idag av fastighetsägaren, men jakten bedrivs gemensamt i jaktlag. Jakträtten övergår till köparen från 1 mars 2021.

Fastigheten angränsar Lindhultasjön och ingår i Lindhultasjöns fiskevårdsområde med tillhörande fiskerätt. Skogsbilvägen är farbar hela vägen ner till sjön, där stranden ligger naturskönt med sjön i sydvästligt läge.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Kölingareds-Gunnered 1:2

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Betesmark 6 000 kr
Åkermark 79 000 kr
Skogsmark 2 329 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Ekonomibyggnader 15 000 kr
Summa: 2 529 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Gunnered 104 och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning