Hacksta Skog

I Åkersberga med 5 559 m3sk. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 32 ha
Kommun: Österåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/8 2021
I anslutning till villaområdena i norra Åkersberga ligger Hacksta Skog. Här finns en obebyggd och välbestockad fastighet, fritt fram för juridisk person att förvärva, strategiskt belägen ett stenkast från staden. Fastigheten har gräns mot flera idylliska småhuskvarter. Markerna är vackert kuperade och ger en trolsk känsla med dess högresta skog och slingriga stigar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (15)

Foto: Victor Vretlund och Marcus Hallenberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Det finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog med inventeringstidpunkt 2014-11-01 som är framräknad till hösten 2020. Enligt denna uppgår arealen produktiv skogsmark till 31,3 ha med ett totalt virkesförråd om 5 559 m3sk. Detta ger ett medeltal om 178 m3sk/ha. Boniteten har bedömts uppgå till 5,3 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 55 % tall, 30 % gran och 14 % löv. Åldersklassfördelningen är ojämn med en relativt stor andel av skogen i slutavverkningsbar ålder. På cirka 30 % av arealen står skog som är 120 år eller äldre.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakten disponeras av fastighetsägaren.

Område

I norra Åkersberga, där skärgårdsmiljön möter Roslagens skogsbygd är Hacksta Skog belägen, här i de kuperade landskapet har flertalet nya villaområden byggts upp. I Österåker kommuns översiktsplan är fastigheten utpekad som tätortsnära strövområde. Kommunen har signalerat att utbyggnad av området i dagsläget inte är aktuellt med hänvisning till översiktsplanen. Det kan dock på sikt finnas utrymme för fler intressen att samexistera inom detta område.
Enligt översiktsplanen spås Österåker kommun ha en befolkningsökning med omkring 1 000 invånare per år i snitt i perioden 2016 till 2040. Kommunen noterar i sin översiktsplan att bostadsbyggnadstakten behöver öka ytterligare fram till 2040 för att kunna möta befolkningsökningen. För mer information se Österåker kommuns översiktsplan

Rättsförhållande

Fastighet

Österåker Hacksta 6:1

Ägare

Deab Invest AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,3 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 32,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 600 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 2 606 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar i fastigheten om totalt 740 000 kr i form av tre skriftliga pantbrev. Dessa överlämnas till Köparen på tillträdesdagen/alternativt dödas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Inte heller erfordras förvärvstillstånd för juridisk person (exempelvis aktiebolag) då fastigheten idag ägs av ett aktiebolag.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Hacksta Skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning