Hagaborg

Skogsgården Hagaborg
Areal: 46 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2023
Produktiv skogsmark om 41 ha, 7132 m3sk, fiske, jakt och byggnation.

Strax utanför Västra Harg i södra Östergötland med enskilt läge ligger skogsgården Hagaborg. Gårdens bostadshus bildar tillsammans med ekonomibyggnaderna ett trevligt gårdscentrum. Landskapet är lätt kuperat och markerna består av 41 ha skog med 7 132 m3sk och 3,6 ha inägomark. Hagaborg gränsar mot fastigheten Hagalund som även den förmedlas av Areal.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Hagaborg

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Boytan som enligt taxeringen uppgår till 95 kvm fördelas på 1,5 plan. Nedre plan rymmer kök med skafferi, två rum, hall, wc/dusch och klädkammare. På övre plan finns en möblerbar hall, ett sovrum och garderober. Uppvärmning sker med luftvärmepump från 2020 och elradiatorer. Det finns flera eldstäder men dessa måste besiktas innan användning. Vatten tas från grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn. Bostaden är påverkad av tobaksrökning. Byggnadens stomme är av timmer/trä med brädfodrad fasad på platta/torpargrund med tegeltak.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i stomme av timmer/trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 360 kvm enligt taxeringen. Fördelat på ladugård, loge och mjölkrum. På baksidan av byggnaden har ett snedtak byggts till för maskinförvaring. El finns.

Snickarbod

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av plåt. Byggnaden rymmer en snickarbod och vedbod.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken uppgår till 3,6 ha enligt skogsbruksplanen. Nuvarande ägare har inte sökt några EU-stöd.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades juni 2022 av SkogInvent. Tillväxten för år 2023 är ej medräknad i det totala virkesförrådet som redovisas i prospektet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 41 ha och virkesförrådet till 7 132 m3sk eller 174 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är talldominerad och fördelar sig på 49 % tall, 24 % gran och 27 % löv. Medelboniteten beräknas till 5,9 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till ca 190 m3sk per år. I gallringsmogen ålder finns ca 1 300 m3sk och i slutavverkningsmogen ålder finns ca 5 500 m3sk.

Jakt och fiske

Jakten är tillgänglig för ny ägare. Området förekommer älg, vildsvin och rådjur samt övriga småvilt. Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Målen och Gorgen.

Rättsförhållande

Fastighet

Mjölby Sättrarp 1:3

Ägare

Erland Nathell Db 1/2
Ann-Christin Karlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,0 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 3,6 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 47,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 101 000 kr
Skogsmark 3 081 000 kr
Skogsimpediment 51 000 kr
Tomtmark 284 000 kr
Bostadsbyggnader 627 000 kr
Ekonomibyggnader 73 000 kr
Summa: 4 217 000 kr

Inteckningar

Totalt finns ett pantbrev på 270 000 kr i fastigheten. Detta överlåtes obelånat.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier