Hagalund

Skogsgården Hagalund
Areal: 11 ha
Kommun: Mjölby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2023
Ett skifte, 1 030 m3sk och torpstuga. Enskilt läge.

Skogsgård omfattande drygt 11 hektar i Västra Harg där tyngdpunkten är på växtliga ungskogar. Mindre torpstuga samt ekonomibyggnader. För den jakt- och fiskeintresserade finns både jaktmarker och fiskerätt i den närliggande Gransjön. Hagalund gränsar mot fastigheten Hagaborg som nu Areal också förmedlar.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Hagalund

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Uppförd i stomme av timmer på torpargrund under tak av tegel. Boytan uppgår till 25 kvm enligt taxeringen fördelat på hall, storstuga och kök. El och sommarvatten.

Gäststuga

Uppförd i stomme av timmer på torpargrund under tak av tegel. Rymmer ett förråd samt en gäststuga med två rum.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Nyttjas idag som förråd.

Vedbod

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Rymmer en vedbod och ett utedass.

Övrigt

Nere vid Gransjön finns en enklare bod och brygga.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken uppgår till 2,7 ha enligt skogsbruksplanen. Marken håller delvis på att växa igen till skogsmark. Nuvarande ägare har inte sökt några EU-stöd.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades juni 2022 av SkogInvent. Tillväxten för år 2023 är ej medräknad i det totala virkesförrådet som redovisas i prospektet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 7,3 ha och virkesförrådet till 1 030 m³sk eller 141 m³sk per ha. Trädslagsfördelningen är grandominerad och fördelar sig på 42 % gran, 25 % tall och 33 % löv. Medelboniteten beräknas till 7,7 m³sk per ha och tillväxten anges för närvarande till ca 50 m³sk per år. I gallringsmogen ålder finns ca 900 m³sk och i slutavverkningsmogen ålder finns ca 100 m³sk.

Jakt och fiske

Jakten är tillgänglig för ny ägare. I området förekommer älg, vildsvin och rådjur samt övriga småvilt. Fastigheten har fiskerätt i Gransjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Mjölby Bagarekulla 1:9

Ägare

Erland Nathell Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,3 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,7 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 11,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 100 000 kr
Skogsmark 1 003 000 kr
Tomtmark 274 000 kr
Ekonomibyggnader 27 000 kr
Bostadsbyggnader 79 000 kr
Summa: 1 483 000 kr

Inteckningar

Totalt finns ett pantbrev på 200 000 kr i fastigheten. Detta överlåtes obelånat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier