Häggeberg

Areal: 22 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/6 2021
Visning:
9/6 2021
Anmälan om deltagande och tidsbokning sker till undertecknad fastighetsmäklare.
35 minuter nordöst om Jönköping i det populära området runt Bunn ligger Häggeberg. En mindre skogsfastighet vid Bunnsjöns södra del. Området kring och på gården är kuperat och mycket naturskönt. Här finns möjlighet till vackert beläget boende och stora rekreationsmöjligheter i form av båtliv, jakt, fiske m.m. Gården utgörs av totalt 22 ha varav 17 ha utgörs av produktiv skogsmark och 2 ha av inägomark. Del av fastigheten utgörs av s.k. LiS-område.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Mindre bostadshus i 1 ½-plan med en mindre matkällare under huset. Bostaden är ursprungligen uppförd på 1930-talet och är sedan tillbyggt under 1970-talet. Boyta om 50 m² och biyta om 20 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Bostaden har moderniserings- och renoveringsbehov.

Huset är byggt på torpargrund. Stomme av trä. Fönster av typen 2-glas. Fasad av masonit. Yttertak av betongtegel omlagt 2010.

Uppvärmning sker med el-radiatorer. Eget vatten från borrad brunn. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och stenkista. Avloppet är ej godkänt. Säljaren åtar sig att ordna avloppet så att det blir godkänt. Fiberanslutning finns.

Nedre plan: Hall/entré. Förråd. Badrum med wc, dusch och tvättmaskin. Kök med kyl, elspis och vedspis. Vardagsrum med rörspis. Trapphall med utgång till veranda.

Övre plan: Trapphall/vardagsrum. Två sovrum varav ett med kamin.

Köksspisen är besiktigad 2018, utan anmärkning. Rörspisen och kaminen är ej besiktigade.

Stuga vid sjön

På fastigheten finns en mindre fritidsstuga med fantastisk utsikt ute på en klippa vid sjön Bunn. Stugan är uppförd på plint/stengrund och med stomme och fasad i trä. Takbeklädnad av eternit/trä. El och vatten saknas. Byggnadsarea om ca 18 m². Intill stugan finns en mindre förrådsbyggnad samt ett utedass.

Energideklaration

Bostadshuset har energiklass G. Energiprestanda, primärenergital 484 kWh/m² och år. För fullständig energideklaration, se energideklaration.

Driftskostnader

Driftskostnader om totalt 33 900 kr/år fördelat enligt nedan:
El inkl. uppvärmning 17 000 kr
Försäkring (hela gården) 7 300 kr
Renhållning inkl. slamtömning 3 700 kr
Sotning 500 kr
Fastighetsavgift 5 400 kr

Ovan angivna driftskostnader baseras på säljarens nuvarande användning. Kostnader för ny ägare kan komma att skilja sig beroende på användning.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad. Yttertak av plåt. Timrad fähusdel med gjutet golv. Logedel/halmlada med jordgolv. F.d. gödselhus. Ränne åtkomligt via körbro. El finns i byggnaden. Byggnadsarea om ca 170 m².

Traktorgarage

Byggdes under 1970-talet. Plintgrund. Stomme i trä. Fasad och yttertak av plåt. Jordgolv. Byggnadsarea om ca 30 m².

Garage

Garage på stengrund. Gjutet golv. Stomme och fasad i trä. Yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 20 m².

Vedbod/förråd

Stomme och fasad i trä. Yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 45 m².

Övriga byggnader

- Murad jordkällare.
- Brygghus delvis raserat.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken består enligt skogsbruksplanen av 2,2 ha och utgörs i sin helhet av åkermark. Marken är muntligen upplåten detta året ut. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Skogsmarken ligger samlad i ett skifte. Den är kuperad och variationsrik med bördiga svackor och torra talldominerade höjder med berg i dagen. Inslaget av löv är påtagligt och ger en lummig karaktär åt skogsmarken. Skogen är relativt välskött och har en jämn åldersfördelning med en liten tyngdpunkt på yngre skog. På fastigheten finns kulturlämningar som odlingsrösen och stenmurar. Dessa vittnar om tidigare generationers hävdande av marken. På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller fornminnen.

En skogsbruksplan upprättades av Södra skogsägarna under maj 2021. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten ett virkesförråd om totalt 2 082 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 40 %, gran 43 % och löv 17 %. Bonitet om 7,7 m³sk/ha.

Jakt

Jakten har nyttjats av ägaren och är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. På fastigheten finns sedvanligt vilt såsom älg, vildsvin, rådjur, hare och räv. Marken ingår idag Rupphults jaktslag om ca 800 ha.

Fiske

Med fastigheten följer samfällt fiske i Ruppen, Rupphultsån samt i Bunn. I Bunn finns b.la. kräftor och gös.

Rättsförhållande

Fastighet

ANEBY RUPPHULT 1:47

Ägare

Karl Arne Gerhard Tengvall 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 22,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 47 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 2 015 000 kr
Tomtmark 365 000 kr
Bostadsbyggnader 352 000 kr
Ekonomibyggnader 30 000 kr
Summa: 2 872 000 kr

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 1 480 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning