Såld

Hagsta

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 104 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Skogsfastighet om ca 83,3 hektar produktiv skogsmark belägen i Hagsta på västra sidan om E4:an.

Obebyggd skogsfastighet i Gävle kommun. Fastigheten består av två skiften om totalt ca 104,3 hektar mark varav 83,3 hektar produktiv skogsmark väster om Hagsta. Virkesförrådet uppskattas till ca 13100 m³sk vilket ger medelförråd om 157 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar och äldre avverkningsmorgna skogar, där ca 6 300 skogskubikmeter är slutavverkningsbar skog. Fastigheten är belägen Hagsta viltvårdsområden om ca 3 100 hektar jaktmark.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier