Hagsta

Skog och jakt i Gästrikland
Areal: 20 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/10 2019
Obebyggd skogsfastighet belägen i Hagsta ca 25 km norr om Gävle. Fastigheten har en total areal om ca 20 ha varav 16 ha produktiv skogsmark. Större delen av skogsmarken utgörs av medelålders skog med god tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till ca 2 950 m³sk. Fastigheten ingår i Hagsta viltvårdområde om 3 175 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 16 ha med ett beräknat virkesförråd om 2 947 m³sk vilket ger medelförråd om 184 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 55 %, gran 25 % samt löv 20 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Hagsta viltvårdsområde vilket omfattar ca 3 175 ha jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Kontaktperson är Peter Källström 070-659 40 12. Jakträtten är tillgänglig för ny ägare from nästa jaktår.

Vägar

Fastigheten har del Gävle Hagsta GA:1, GA:3, GA:4 & GA:5 avseende väg,

Vägbom

Vägarna som leder till skifte 2 o 3 är försedda med vägbom som kan vara låst. Kontakta mäklaren för att få bommarna upplåsta.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Hagsta 13:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,0 ha
Skogsimpediment 3,6 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 20,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 604 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 611 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 375 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Jag är intresserad av fastigheten Hagsta och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning