Håkafot

Skog i Håkafot
Areal: 33 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2022
Tillväxtskog i ett skifte med 31 ha produktiv skog, 1 596 m³sk. Goda jakt och rekreationsmöjligheter.

Två mil söder om Gäddede i Norra Jämtland, mellan Kalströmmen i norr och Vallmanvattnet i söder ligger detta viltrika och spännande skogsskifte främst bestående av tillväxtskog. Närhet till Munsfjället i söder med stora vidder av orörd natur.

Fastigheten som är obebyggd och i ett sammanhängande område har en total areal om ca 33 ha, varav ca 31 ha produktiv skogsmark. Fastigheten består av tillväxtskog i åldrarna 20-50 år. Totalt virkesförråd om 1 596 m³sk, varav 1 368 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 3 500 ha.

Fiskerätt i närliggande FVO, som erbjuder exklusivt fiske i strömmande vatten som t.ex. Hällingsån och Kalströmmen samt många tjärnar och delar av sjön Hetögeln.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Håkafot

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014 av Kalle Lennartsson, den är sedan uppräknad med tillväxt fram till dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 31,9 ha och har ett virkesförråd om 1 596 m³sk varav 1 368 m3sk är G1 skog. Skogsbruksplanen visar på övervägande andel yngre skog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran men även viss andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Älgjakt: Fastigheten ingår idag i Håkafots jaktlag som jagar på en areal om ca 3 500 ha. Det finns ett avtal om upplåtelse om jakt där Håkafots jaktlag har rätten till all jakt på fastigheten. För mer info om avtalet och uppsägning av detta kontakta fastighetsmäklaren.

Småviltsjakt: möjlighet att lösa årskort med SCA på samma areal.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt/angränsande jaktlag, alt registrera marken själv.

Fiske

Som markägare har man fiskerätt i Håkafot-Häggnäsets FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Håkafot 1:10

Ägare

Ann-Katrin Roos 1/2
Britt Inger Sundqvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 33,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 145 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 151 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier