Häljeboda

Skog med intäkt från bergtäkt
Areal: 105 ha
Kommun: Eda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Två obebyggda skogsfastigheter över totalt 6 skiften. Ingår i viltvårdsområde.

Åtta kilometer nordost om Charlottenberg finns dessa två obebyggda skogsfastigheter, som även berörs av en bergtäkt. Fastigheterna har en total areal om 105 hektar varav 96 hektar är produktiv skogsmark. Marken är fördelad över totalt sex skiften. Fastigheterna har ett sammanlagt virkesförråd om 16 440 m³sk vilket ger 172 m³sk per hektar i medeltal. Fastigheternas medelbonitet är 5,6 m³sk per hektar och år vilket ger en årlig tillväxt om cirka 520 m³sk per år. Skogen består till störst del av gallringsskog men i huggningsklasserna S1 och S2 återfinns 5 500 m³sk. Ett markområde är upplåtet för bergtäkt.

Fastigheterna ingår i Helgeboda viltvårdsområde.

Möjlighet finns att lägga bud på de båda fastigheterna separat.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Häljeboda

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På fastigheterna finns det en 1,2 hektar inägomark. Den är belägen i byn Häljeboda på ett skifte tillhörande Häljeboda 1:299.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2022 av Rolf Ljungberg. Den produktiva arealen är om 95,7 hektar och har ett beräknat virkesförråd om 16 440 m³sk. Medelboniteten uppgår till 5,6 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är 27 % tall, 53 % gran och 20 % löv. Av det totala virkesförrådet om 16 440 m³sk återfinns 9 600 m³sk i huggningsklassen G1 och i huggningsklasserna S1 och S2 är det bedömda virkesförrådet 5 519 m³sk. För mer information om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna ingår i Helgeboda Viltvårdsområde som omfattar 3455 hektar.

Fiske

Eda Häljeboda 1:229 och delar av Eda Häljeboda 1:299 är belägen inom Bortan-Häljeboda fiskevårdsområde.
Eda Häljeboda 1:299 har ett skifte som är belägen i Vrångälvens fiskevårdsområde.

Övrigt

På fastigheten Eda Häljeboda 1:299 finns en bergtäkt. Bergmassorna på fastigheten är redan brutna men ersättning utgår istället för lagerplats och utforsling från bergtäkten som utvidgas norrut på grannfastigheten. Läs mer om ersättningen från bergtäkten under rättsförhållanden.

För den som vill lägga bud på fastigheterna separat kan uppdelade skogsbruksplaner erhållas från fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Eda Häljeboda 1:299 och Eda Häljeboda 1:229

Ägare

Mona Magnusson 1/2
Roger Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,9 ha
Skogsimpediment 5,6 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 1,2 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 105,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Summa taxeringsvärde: 2 076 000. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 397 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Häljeboda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Häljeboda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier