Häljum

Skogsfastighet i tre skiften med god tillgänglighet 12 km söder om Sundsvall i Häljums by. Växtlig fastighet med stor andel gallringsskog, uppskattat virkesförråd om ca 17 000 m³sk . Total areal 196,9 ha land och 3,4 ha vatten. Jakträtt
Areal: 197 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Skogsfastighet 12 km söder om Sundsvall i Häljums by. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte om totalt ca 193 ha med mycket god tillgänglighet genom ett väl utbyggt vägnät i bra skick samt två mindre skiften som ligger ut mot havet. Det ena skiftet om 6,4 ha ligger i närheten av Lassöviken, där kan det finnas möjlighet för tomter nära havet. Andra skiftet om 0,2 ha ligger vid Häljumsvallen. Total produktiv skogsmark är 128,8 ha med ett virkesförråd om ca 17 000 m³sk vilket ger medelförråd om 132 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till
4,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet består till största del av växtlig gallringsskog i 20-50 års åldern. Mindre del av skogen är i huggningsklasserna S1 och S2. Mysigt belägen stuga vid några mindre dammar samt jakträtt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Härnösand
Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video (1)

Bilder (30)

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december månad år 2021 av Bengt Olov Westman 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 128,8 hektar med ett virkesförråd om ca 17 000 m³sk. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 800 m³sk per år. Åldersfördelningen är förskjuten mot största andel skog 84% i huggningsklassen G1 med ålder mellan 30-50 år.
Boniteten ligger på 4,8 m³sk/ha och trädslags fördelningen är tall 39%, gran 30%, löv 28%, lärk 2% och contorta 1% enligt skogsbruksplanen.

Skogsvårdsåtgärder

Det finns inga skogsvårdsåtgärder som är föreslagna på fastigheten enligt skogsbruksplanen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än tre områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa skogsbruksplanen, www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs jakten genom Volmsta jaktlag. Jaktlaget jagar över ca 450 ha och det är ca 9 jägare i jaktlaget. Det är tre fastighetsägares mark som ingår i området och köttlotterna är fördelade med 4 lotter till fastigheten som säljs av totalt 11 lotter.

Jaktstuga som finns på fastigheten tillhör jaktlaget.

​Överenskommelse är att småvilt jagas över hela området.

Fiske

Det finns flera mindre dammar på fastigheten. Del av Mantjärn ligger också på fastigheten, där planterar Njurunda Flugfiskeklubb in regnbåge mm. Medlemskap i klubben krävs för att fiska i tjärnen.

Vägar

På skifte 1 på fastigheten finns ett mycket väl utvecklat vägnät med vägar i bra skick vilket gör att skogen är mycket lättåtkomlig. Vägarna på skifte 1 används genom nyttjanderättsavtal av Volmsta gård som träningsvägar för travhästar. Servitut finns till förmån för fastigheten att ta sig till skogen från allmänn väg. Fastigheten har del i Häljum GA:4, vägen är på skifte 2 och är i enkel standard och inte farbar med personbil i dagsläget.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Ersättning för nyttjanderättsavtal

Det finns ett nyttjanderättsavtal på fastigheten för Volmsta gård att nyttja vägar mm. Avtalet ger en månatlig ersättning om 5 000 kr exklusive moms / månad.

Byggnader

På fastigheten finns ett antal mindre byggnader.
Det finns en stuga mysigt beläget vid två mindre dammar. Stugan är uppförd 1999 men behöver lite omvårdnad. Stomme av resvirke på plintar, med stående brädfodring, plåttak och tvåglasfönster. Stugan har en altan i öster som vetter mot ena dammen. Stugans planlösning är storstuga med köksdel och vedspis samt två mindre sovrum. Ingång från både baksida samt altanen in i storstugan. Väggar och tak är klädda med okantat virke samt trägolv. Byggnadsmått ca 45 kvm + altan om ca 13 kvm.

Stuga vid Mantjärn. Stugan är en mindre stuga om 13 kvm.

Jaktstuga om ca 16 kvm + altan finns på fastigheten och tillhör jaktlaget.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Häljum 17:1

Ägare

Susanne von Essen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 180,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 133,1 ha
Myr/kärr/mosse 8,8 ha
Berg/hällmark 50,0 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 3,4 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 3,4 ha
Summa: 200,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 75 000 kr
Skogsmark 2 505 000 kr
Summa: 2 580 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 715 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Häljum och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning