Hällberga gård

Hällberga gård för boende, jord- och skogsbruk. 15 minuter söder om Eskilstuna.
Areal: 320 ha
Kommun: Eskilstuna
Objektstyp: Gård
Prisidé: 35 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/1 2019
Hällberga gård har historiska anor och omtalas redan i 1579 års frälslängd. Under 1850-talet lydde gården under Spånga Säteri i Ärla socken. Idag är gården en modern sammanhållen egendom med åker, skog, beten och ett gårdscentrum centralt på fastigheten. Gården erbjuder lantligt boende i vackra miljöer med närhet till storstäder. Det tar endast 15 minuter med bil till Eskilstuna, 50 minuter till Västerås och ca 1 timme och 20 minuter till Stockholm. Boendet är vackert och välhållet med gott om plats för en stor familj i den rymliga mangårdsbyggnaden samt närhet till skola.

Åkermarken ligger samlat med stora rationella skiften och vackra åkerholmar med bland annat gamla ekar. Skogen som är välskött har mycket skog i tillväxtålder, det totala virkesförrådet är ca 20 500 m3sk. På gården finns utöver mangårdsbyggnaden tre uthyrda bostäder. Hällberga gård erbjuder flera olika inkomstkällor men även goda möjligheter till jakt och rekreation i vackra miljöer. Boka gärna en visning hos undertecknad fastighetsmäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Huset är ursprungligen från 1800-talet och var då flygelbyggnad, den har sedermera byggts på i omgångar till dagens utformning. Huset utgör numer gårdens mangårdsbyggnad och har flera stora rymliga rum som är väl underhållna. Byggnaden har stomme av timmer och träreglar klätt med stående träpanel. Grunden är en torpgrund med källare under del av huset. Taket är av lertegel, fönstren är så väl isolerglas som kopplade tvåglasfönster. Vatten och avlopp är kommunalt. Uppvärmningen sker genom vattenburet system med en pelletspanna av märket Combifire med en Iwabo-brännare, pelletsficka finns utvändigt. Fiber för datatrafik finns anslutet till huset samt larm från Verisure som kan tas över av tillträdande köpare. Enligt taxeringen är boarean 185 kvm.

Nedre botten utgörs av tambur med golv av fiskbensparkett och entré mot framsidan, hall med trapp till övervåningen och en mindre toalett med WC och kaklat golv under trappan, till vänster om hallen finns salen som är delad i två delar, en del som är renoverad 2009 med nytt tak och nya tapeter, den andra delen är en stor sal med plats för rejäla middagar. I rummet finns en stor öppen spis och golv av fiskbensparkett. Salen har stora fönster och känns ljus och öppen. Bredvid salen mot baksidan finns ett matrum med infällda lampor i taket och parkettgolv samt dörr till uteplatsen på baksidan. Uteplatsen har en del med tak och inglasad del. Från uteplatsen har man fin utsikt över trädgården och den gamla infarten till husen genom en äldre allé. Bredvid matsalen finns ett serveringsrum i anslutning till köket, köket har Marbodalstommar och luckor. Köket är renoverat 2006. Spisen och induktionshällenär från 2015, kyl och frys från Samsung och diskmaskin från Bosch. Köket har vitmålat trätak och laminatgolv. I hörnet finns ett stort kallskafferi med gott om förvaring. I skafferiet finns även elcentralen med jordfelsbrytare. I anslutning till köket finns en groventré som är renoverad 2013 i direkt anslutning därtill finns en bastu med elaggregat.

Övre botten utgörs av en stor möblerbar hall med golv av fiskbensparkett och en öppen spis, från hallen finns utgång till en balkong som vetter mot baksidan av huset. Till vänster om hallen ligger ett stort sovrum med parkettgolv och kattvind som används som dressingroom, det finns även två garderober. Till vänster om hallen ligger ännu en kattvind för förvaring. Till höger om hallen finns ett kontorsrum, badrum med våtrumsmatta på golv och kaklade väggar, WC, kommod med tvättställ, bubbelbadkar och tvättmaskin. Det finns även ytterligare ett rymligt sovrum med två kattvindar och ett tvättställ. Källaren utgörs av ett pannrum med pelletspanna och en matkällare. Källaren nås via en trappa från köket.

Garage

Framför mangårdsbyggnaden finns ett garage med två carportplatser och en garagedel med dörrar och förrådsdel. Byggnaden har stomme av träregelkonstruktion och tak av plåt, fasaden kläds av stående träpanel.

Flygelbyggnaden

Flygelbyggnaden som är uppförd under 1700-talet var ursprungligen Hällberga gårds mangårdsbyggnad. Byggnaden ligger på en höjd och flankerar mangårdsbyggnaden. Huset har stomme av timmer och träregelkonstruktion klädd med stående träpanel på en torpargrund. Taket är av betongtegel. Huset har kopplade tvåglasfönster. På den västra gaveln finns en uteplats med glasade sidor och tak. Fiber finns anslutet till huset. Huset har en byggnadsyta på mark som mäter cirka 15 x 6 m, påbyggnaden på baksidan som är gjord år 2000 mäter ca 7 x 3,5 m och altanen mäter ca 6 x 3,5 m. Under 2017 har husets nedervåning renoverats till stora delar. Golven är bytta från grunden med nya bjälklag, isolering och laminatgolv. Ytskikt har målats om och i köket har underskåpen och vitvarorna bytts ut. Det som inte renoverats är badrummet på nedervåningen. Vatten och avlopp är kopplat till det kommunala systemet. Uppvärmningen sker genom vattenburet system från en pelletspanna i uthuset. Huset är i nuläget uthyrt.

Nedre botten utgörs av en entréhall med ingång från framsidan, vardagsrum med öppen spis, kök, badrum med dusch, badkar och tvättmöjlighet, groventré från baksidan samt ett rum med utgång till altan och ett mindre sovrum.

Övre botten utgörs av en möblerbar hall med öppen spis, två sovrum samt toalett med WC och dusch. Huset har genomgående god standard och är väl underhållet.

Uthus

Till flygelbyggnaden finns ett uthus med stomme av timmer och träreglar, taket är av plåt. I byggnaden finns ett pannrum med betonggolv där pelletspannan för flygelbyggnaden står. Pannan är av märket Focus från 2004 med Iwabo-brännare. Pannan används enbart för värme, för varmvatten finns en separat varmvattenberedare i flygelbyggnaden. I uthuset finns även förrådsutrymmen och framför byggnaden finns behållare för pellets som kan fyllas med storsäck.

Rättarbostaden

Rättarbostaden är belägen längs med landsvägen mellan gårdscentrum och Hällberga med vidsträckt utsikt över fastighetens åkrar. Huset är uppfört genom en trästomme klädd med stående träpanel på en torpargrund och tak av betongpannor. Fönstren är kopplade tvåglasfönster Byggnadsytan är ca 8,9 x 12,9 m. Uppvärmningen sker genom vattenburet system kopplat till en bergvärmepump som finns i en utbyggnad på baksidan. Vatten och avlopp är kommunalt. Byggnaden inhyser två lägenheter om ca 70 kvm vardera. Fiber finns indraget i huset. Lägenheterna hyrs ut varav den ena blir ledig 22/12 2018 och den andra är uthyrd tillsvidare.

Lägenheterna är i det närmaste identiska men spegelvända. Nedre botten utgörs av hall, toalett med dusch, WC och tvättmaskin, kök, förråd med varmvattenberedare och ett vardagsrum. Övre botten utgörs av ett sovrum med garderob och ett mindre rum/ kattvind. Byggnaden är kontinuerligt underhållet och skicket upplevs som gott.

Torpen

På fastigheten finns två torp. Ett strax norr om gårdscentrum och ett längre norrut i skogen. Båda torpen är i dåligt skick.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad för bostadshusen och kommer ej att upprättas av säljarna.

Ekonomibyggnader

Forna ladugården

Byggnaden är uppförd genom en stomme av träreglar och timmer, den mäter cirka 64 x 19 m. Taket är av plåt och byggnaden har betongplatta. I södra delen av byggnaden finns en verkstadsdel med 3 m i takhöjd. Där finns ett avgränsat utrymme som kan användas som snickarverkstad eller för förvaring. I mittendelen av byggnaden finns en äldre stalldel som senast använts som hönshus. Där finns även mindre utrymmen för förvaring där bland annat vattnet för gården kommer in och fördelas ut till övriga hus. I den norra delen av byggnaden finns en avdelning för grisar med äldre inredning. Över hela byggnaden finns en skulle. På baksidan finns en gödselbrunn som är tagen ur bruk. Det finns även en äldre loge som är i rivningsskick.

Tork/ maskinhall

Vinkelbyggt med den forna ladugården finns en hall som rymmer spannmålstork och maskinhall. Byggnaden är uppförd genom en stolpkonstruktion av trä på plintar med tak av plåt. Mellan den forna ladugården och torken finns ett snedtak över en tippgrop för spannmål. Spannmålstorken är från Svenska Fläktfabriken. Till torken finns en Hagapanna som eldas med olja och en 5 m3 tank för brännolja finns på baksidan. Det finns konfickor i trä närmast torken med en lagringskapacitet på cirka 220 m3 samt två planlagerfickor i trä med 120 m3 respektive 150 m3 lagringskapacitet, det finns även en elevator med en kapacitet på 80 ton per timme som används för utlastning av spannmål. Resterande del av byggnaden används som maskinhall.

Traktorgarage

På gårdsplanen finns ett traktorgarage uppfört i trä på gjutna plintar under ett plåttak. Golvet är av stampat grus. Byggnaden mäter cirka 21 x 7 m. Det finns tre öppna fack på långsidan och ett större fack på gaveln för förvaring av maskiner.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är huvudsakligen belägen söder om gårdscentrum och utgörs av lättillgängliga och väl arronderade skiften. Arealen åkermark uppgår till ca 134 ha. Stödrätter finns för hela arealen. Jordarterna är främst lera med inslag av mulljordar. Framförallt på södra skiftena är mullhalten hög. 23 ha är höstsått med Juliusvete. Cirka 7 ha är upplåten på arrende till gräsodling under 2019. Betesmarken uppgår till cirka 15 ha. 11 ha är utarrenderade på ettårigt avtal. Där tillhör stängslet arrendatorn. Arrendatorn har skyldighet att underhålla stängsel och vattenanläggning samt sköta tillsyn av djuren. Markägaren tillhandahåller vatten från egen brunn samt el till vattenpump. Resterande 4 ha betesmark betas av får utan vederlag enligt en muntlig överenskommelse.

Skogsmark

Skogen ligger väl samlad, huvudsakligen norr om landvägen. Några åkerholmar med skog finns söder om landsvägen. Skogsbruksplanen är upprättad 2014 och har sedan uppdaterats med gjorda åtgärder och tillväxten har räknats fram av Holmen Skog till och med 2018. Den totala produktiva skogsarealen uppgår enligt planen till 133,2 ha. Den totala virkesvolymen är skattad till 20 507 m3sk. Detta ger en medelvolym på 154 m3sk per ha. Medelboniteten på fastigheten är hela 6,9 m3sk per ha och år. Trädslagfördelningen är tall 25 %, gran 58 %, löv 10 %, ek 1 % och björk 6 %. Tillväxten under planperioden beräknas till 805 m3sk/ år. Andelen skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 är 31 %. Andelen skog yngre än 20 år är 18 %. För mer info se bifogad skogsbruksplan. De GROT-högar som finns på fastigheten tillhör Holmen Skog och tillfaller ej köparen.

Nyckelbiotoper

Det finns fyra stycken registrerade nyckelbiotoper på fastigheten dessa berör avdelningarna 6, 8, 50 och 52 i skogsbruksplanen. Nyckelbiotoperna avser brandfält 0,5 ha, kalkbarrskog 1,4 ha, ädellövsnaturskog 0,8 ha och hällmarksskog 2,4 ha. Det finns även ett område registrerat med höga naturvärden. Det är i avdelning 7 i skogsbruksplanen, området avser hällmarksskog. Källa: Skogsstyrelsens Skogens Pärlor, skogsbruksplanen.

Jakt

Med det brutna landskapet i de södra delarna av fastigheten och med de skogsdominerande i norr är jakten varierande och mångsidig på denna fastighet. Förutom de vanliga småviltsarterna för området så förekommer både älg, hjort och vildsvin på fastigheten. Fastigheten ingår i och Ärla-Stenkvista älg- och kronhjortsskötselområde. Jakten på fastigheten är utarrenderad till och med 2020-06-30. Vid fastighetsförsäljning upphör arrendet att gälla enligt villkor i jaktarrendekontraktet. Jakttorn och jaktkoja m.m. tillhör arrendatorn.

Övrigt

Förskola och skola klass 1-6 finns i Hällberga, bara ett stenkast från fastigheten. Den gamla järnvägen som går genom de norra delarna av fastigheten är idag asfalterad med gång- och cykelbana från Hällberga in till Eskilstuna. Förskolan i Hällberga samhälle har delvis sin utegård på försäljningsobjektet. En fastighet i Hällberga samhälle har sin häck och utfart på försäljningsobjektet.

Rättsförhållande

Fastighet

Eskilstuna Hällberga 1:30

Ägare

Gunnar Bildt 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 317,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 133,2 ha
Skogsimpediment 6,1 ha
Väg och kraftledning 3,6 ha
Inägomark 140,5 ha
Övrigmark 37,2 ha
Summa: 320,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 9 857 000 kr
Skogsimpediment 39 000 kr
Åkermark 5 424 000 kr
Betesmark 203 000 kr
Tomtmark 683 000 kr
Bostadsbyggnader 2 845 000 kr
Ekonomibyggnader 443 000 kr
Summa: 19 494 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 1 437 300 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 69
070-537 12 88

Jag är intresserad av fastigheten Hällberga gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning