Hälleström

Fina skogsskiften med virkesförråd som uppgår till 8459 m3sk. Jakt ingår.
Areal: 100 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 495 000 SEK
Anbudsdag: 4/12 2020
Skogsfastighet belägen i Hälleström mellan Luleå och Piteå som består av två fina skogsskiften med växtliga skogar med en medelbonitet över 4 m3sk. Markerna når du enkelt genom den allmänna vägen samt skogsvägar som går till skiftena. Det totala virkesförrådet uppgår till 8 459 m3sk. Älgjakten ingår i en licens på totalt 2 355 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (23)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 7 ha inägomark på Fastigheten vilken brukas av lantbrukare i närområdet. Det finns inget skriftligt arrende för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2016 av Björn Lehto vid Skogsstyrelsen omfattar den produktiv skogsmarksarealen 88,8 ha och virkesförrådet har bedömts till 8 456 m3sk. Trädslagsfördelning är 54% tall, 15% gran och 31% löv. Medelbonitet 4,1 m3sk. Tillväxt sedan planstarten har beräknats
och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår igår i älgjaktslicens sökt av FLH Jaktklubb vilka jagar på totalt 2 355 ha. Deras tilldelning för i år är 7 vuxna älgar och 7 kalvar.

Stuga

Det finns en timrad stuga belägen i avdelning 17 på skifte 2.

Rättsförhållande

Fastighet

Piteå Hälleström 1:8

Ägare

Mattias Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 99,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,8 ha
Impediment 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 7,0 ha
Summa: 99,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet med typkod 110, taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Ekonom
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning