Hällfors

Bra tillgänglighet, 78 ha produktiv skogsmark, 12 638 m3sk och jakt. I Hällfors.
Areal: 81 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 675 000 SEK
Anbudsdag: 17/9 2019
Fastigheten är belägen i Hällfors väster om Luleå och är väl samlad i två skiften med bra tillgänglighet genom den allmänna vägen som korsar markerna. Den produktiva skogsmarken uppgår till 78,5 ha och virkesförrådet till totalt 12 638 m3sk. Jakten på fastigheten ingår Alviks jaktvårdsförening vilka jagar på 6 377 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (11)

Foto: Greger Sundkvist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Norra Skogsägarna 2013 är den produktiva skogsmarksarealen 78,5 ha och virkesförrådet är totalt 12 638 m3sk. Trädslagsfördelningen är 60% tall, 16% gran, 24% löv och medelboniteten är 4,9 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna ingår i Alviks jaktvårdsförening vilka jagar på 6 377 ha och företräds av Mattias Wikström, Alvik. Deras tilldelning för 2019 är 11 vuxna älgar och 11 kalvar. Jakträtten på Fastigheterna är utarrenderad till 31 december 2019.

Övrigt

På Fastigheten Alvik 6:17 finns ett äldre bostadshus om ca 50 kvm med timmerstomme och tak av plåt. Huset är i stort behov av renovering.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Alvik 6:14, 6:15 och 6:17

Ägare

Karl Gustaf Åström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,5 ha
Impediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 1,1 ha
Summa: 84,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 467 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Åkermark 40 000 kr
Summa: 1 530 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Hällfors och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning