Hamrånge-Berg

Obebyggd skogsfastighet om totalt 64 ha varav ca 56,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 6 225 skogskubikmeter.
Areal: 64 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2020
Obebyggd skogsfastighet belägen norr om Gävle. Fastigheten består av ett skifte som sträcker sig från E4 strax norr om Hagsta och västerut. Större delen av skogsmarken består av medelålders skogar med god löpande tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 225 m³sk. Fastigheten ingår i Berg och Sjökalla Jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad 2014 av Jhonas Danrud, på uppdrag av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter justerats för utförda åtgärder av Mellanskog samt räknats upp med tillväxt tom 2020. Arealen produktiv skogsmark uppgår till ca 56,5 ha och ligger väl samlad i ett skifte. Skiftet är långsmalt till formen men har ändå relativt goda åtkomstmöjligheter genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet bedöms uppgå till ca 6 226 m³sk vilket ger medelförråd om 110 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 74 %, gran 16 % samt löv 10 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Berg och Sjökalla jaktvårdsförening som bedriver jakt inom ett område om ca 2 150 ha. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är för närvarande upplåten och kan tillträdas tidigast 2021-07-01.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg Gävle Sjökalla GA:3 (Viksjövägens nya samfällighetsförening) och Gävle Hagsta GA:6. Noresvägen som går från Sörfäbodvägen och norrut mellan avdelning 40 & 41 enligt skogskartan sköts gemensamt av berörda markägare. (ingår ej i gemensamhetsanläggning).

Vägarna är försedda med vägbom. Bommarna är normalt sett upplåst denna period.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Hamrånge-Berg 12:2

Ägare

Marie-Louise Öberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,5 ha
Myr/kärr/mosse 6,1 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 64,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad genom avstyckning och har ännu ej åsatts taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning