Hamrångefjärden

Skog vid Hamrångefjärden
Areal: 15 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2023
En mindre talldominerad fastighet i två skiften i Hamrångefjärden mellan Hagsta och Norrsundet.

En mindre obebyggd fastighet i två skiften där skiftet som går ner mot Hamrångefjärden även består av ca 3 ha inägomark. Fastigheten består till övervägande del av tall. Åtkomsten till bilvägar är mycket bra och fastigheten har generellt sett goda förutsättningar för att avverka under stora delar av året. Åldersklassfördelningen är relativt jämn men en viss övervikt på skog i åldersklassen 30-40 år. Jakt i Åbyns vvo på 4 000 ha.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hamrångefjärden

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 3 ha åkermark fördelat på två skiften i Åbyn. Åkermarken genomskärs av järnvägen.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 12,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 2 292 m³sk, vilket motsvarar 189 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 51 % av virkesförrådet medan gran har 19 % och löv 30 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 94 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2023 av planläggare Johan Alkberg, AW konsult.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Åbyn viltvårdsområde. Området omfattar ca 4 000 ha jaktmark och har bra jakt på älg och skogsfågel. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivas enskilt på hela området. Kontaktperson och kassör för viltvårdsområdet är Christer Forsmark, 070-689 72 02.

Fiske

Fastigheten ingår i Hamrånge FVOF med ett stort antal vatten varav den största är Hamrångefjärden med en yta på 13,6 kvadratkilometer.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Åbyn 13:14

Ägare

Maria Bohlin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,1 ha
Åkermark 2,9 ha
Summa: 15,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 78 000 kr
Betesmark 39 000 kr
Skogsmark 695 000 kr
Summa: 812 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hamrångefjärden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hamrångefjärden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier