Hansjö

Tallmarker och Jakt i Orsa
Areal: 46 ha
Kommun: Orsa
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2022
Obebyggd skogsfastighet med bra arrondering och fint läge. Jakt och fiske.

I Hansjö erbjuds nu en obebyggd skogsfastighet med bra arrondering och fint läge. Fastigheten erbjuder en välskött talldominerad skog med högt virkesförråd samt bra vägnät. Som andelsägare i Orsa Besparingsskog kommer du även ha möjlighet till att söka bidrag för skogsvårdsåtgärder.

För den friluftsintresserade finns möjlighet till omfattande jakt på totalt ca 73 000 hektar samt spännande fiske i sjöar och rinnande vatten.

Den produktiva skogsmarken uppgår till 43,6 ha med ett virkesförråd om ca 8 810 m³sk och en årlig tillväxt om 242 m³sk.

Kontakta Areal

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hansjö

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelat på 3 skiften varav ett större sammanhållet skifte samt två mindre skiften som angränsar till varandra men klyvs av en större väg. Bra vägnät finns till alla skiften. Fastigheten består av en välskött talldominerad skogsmark där ca 85% av arealen består av skog i åldersklassen 50-79 år. Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 43,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 8 810 m³sk, vilket motsvarar ca 202 m³sk/ha. Av trädslagen står tall för 81 % av virkesförrådet medan gran har 17% och löv 2%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 242 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i oktober 2022 av Jerker Axelsson.

Skogsvård

Fastigheten har andel i Orsa Besparingsskog där du som fastighetsägare kan söka bidrag till skogsvårdsåtgärder så som plantering med mera.

För mer information se: https://www.orsabesparingsskog.se/ eller kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Ingår i Hansjö viltvårdsområde med en jaktbar areal om ca 23 000 hektar. Som fastighetsägare ingår en jakträtt per påbörjad 50 ha jaktbar mark. Alla som jagar betalar en avgift till viltvårdsområdet för jakträttsbevis, för närvarande 750 kr för ett kombikort där älg, björn och övrigt vilt ingår. För mer utförlig information vänligen se :https://hansjojagaren.com/ Kontaktperson Ordförande: Erik Bergqvist, 070 - 528 07 23

Möjlighet finns även för jakt på Orsa Besparingsskogs marker med en ytterligare areal om ca 60 000 hektar.
Se mer information på: https://www.orsabesparingsskog.se/verksamhet/jakt-och-fiske/#page-verksamhet-jakt

Fiske

Ingår i Orsa fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder bra sportfiske i ett flertal sjöar och rinnande vatten med sjöarna Orsasjön och Skattungen samt Ore älv som största vatten. Vanligast förekommande fiskarter är gädda, abborre samt öring. Som markägare har du även möjlighet att lösa fiskekort på Orsa Besparingsskog FVOF.

Se https://ofvo.nu/ och www.orsabesparingsskog.se för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Orsa Hansjö 199:20

Ägare

Inger Folkunger Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 45,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 5 000 kr
Skogsmark 2 071 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 2 080 000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde erfordras förvärvstillstånd såväl för fysisk person som för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hansjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hansjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier