Hansjö

Mindre skogsfastighet med andel i Orsa besparingsskog. Fina möjligheter till jakt och fiske på stora arealer.
Areal: 5 ha
Kommun: Orsa
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2020
Mindre obebyggd skogsfastighet i fyra skiften som äger andel i Orsa Besparingsskog. Jakt i Hansjö vvo ca 23 000 ha. Fiske i Orsa fvof och i Orsa Besparingskogs fvof.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmark om totalt 4,6 ha. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 545 m³sk vilket ger en medelvolym om 118 m³/ha. Medelboniteten anges vara 5,3 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten 6,1 m³ sk/ha och år för närvarande.
Trädslagen fördelar sig med tall till 50%, gran 46% och löv 4%. För mer information se bilagd skogsbruksplan.
Planen upprättades i oktober 2020 av Jerker Axelsson.

Orsa besparingsskog

Fastigheten äger andel i Orsa besparingsskog, 75 000 ha. Besparingsskogen bedriver ett aktivt skogsbruk samt vattenkraftsverksamhet. Man har en egen plantskola och jakt och fiskeverksamheterna är väl organiserade. Information om besparingsskogen och dess verksamheter hittar du på deras hemsida: orsabesparingsskog.se

Natur ock kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade forn- eller kulturminnen, nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Källa Se Sverige. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning kommer ej att utföras.

Jakt

Fastigheten ingår i Hansjö VVO, ca 23 000 ha. Älgjakt bedrivs i nio olika lag på olika områden. Småviltsjakt/övrig jakt bedrivs på hela arealen. Jakträtten finns tillgänglig för ny ägare från tillträdet. För kartor och information om Hansjö VVO: hansjojagaren.com Kontaktperson: Nils Björklund, 070-633 70 54

Fiske

Fastigheten är belägen inom Orsa fvof. Fastigheten äger andel som ger fiskerätt. Delägarkort för fiske löses för 200 kr/år. Kartor, information och regler för Orsa fvof: ofvo.nu Kontaktperson: Anders Hansson, ordförande, telefon: 073-027 03 63

Fastigheten äger även rätt till fiske inom Orsa Besparingsskog fvof. Delägarkort löses för 200 kr/år.
För kartor, information och regler: orsabesparingsskog.se/verksamhet/jakt-och-fiske
Kontaktperson: Magnus Lewenhaupt 0250-55 26 03

Rättsförhållande

Fastighet

Orsa Hansjö 90:7

Ägare

Per Seldée 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,6 ha
Summa: 4,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 276 000 kr
Summa: 276 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 6 300 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person p.g.a. att fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning