Häpplinge

En gård att komma hem till!
Areal: 218 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 32 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2022
Gård med vackra omgivningar, egen badgrop och väl underhållna byggnader!

Nu ges möjligheten att förvärva en ståndsmässig gård strax utanför Västerås. Häpplinge gård är komplett med en rymlig mangårdsbyggnad, det tilltalande gårdscentrumet med välskötta ekonomibyggnader, trädgård och lindallé är inget som ses på marknaden särskilt ofta. Markerna som består av cirka 70 ha åker och 130 ha skog med högt virkesförråd har en god arrondering och lika lättillgänglig som den är naturskön. I ett område där det annars är dåligt med öppet vatten får du här en egen badgrop att tillgå. Gården nås på 20 minuter med bil från centrala Västerås och endast en dryg timme till Stockholm. Letar du en gård med det mesta av det bästa så boka en visning redan nu.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Häpplinge

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Victor Vretlund och Kim Lill, Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Genom lindallén som kantar vägen upp mot gårdscentrum når man den rejäla mangårdsbyggnaden som omgärdas av en prunkade trädgård med rabatter, bärbuskar och äldre vårdträd. Huset har ett charmigt läge på en höjd med enastående utsikt över markerna och gårdscentrum. Byggnaden är förmodligen uppförd under 1800-talet och har byggts på med en våning under 1920-talet. Under 1950-talet drogs vatten och värme in och källaren grävdes ur. Huset har en stomme av trä klädd med panel på baksidan och eternitplattor på resterande sidor. Taket är av tegel. Fönstren är kopplade tvåglasfönster. Vatten tas från en borrad brunn från 2013. Nytt vattenprov är beställt av säljaren. Avloppet är enskilt med trekammarbrunn och infiltrationsbädd, gjort 2008. Uppvärmningen sker via fliseldning, genom vattenburet system till radiatorer från en flispanna i källaren med en 6m³ flisbehållare. Det finns även en ny elkasset som komplement för flispannan.
Fiber är indraget i huset. I byggnaden finns även en öppen spis samt kakelugn som är godkända för eldning. I köket finns en vedspis som behöver besiktas. Byggnaden har överlag äldre ytskikt men är väl underhållet.

Nedre botten består av entré med plastmatta och trapp till övervåningen, med förråd inrett under trappen. Till vänster finns ett sällskapsrum med öppenspis, parkettgolv och vävtapeter. Från hallen och sällskapsrummet når man salen, som vetter mot baksidan, med parkettgolv. Till höger om entrén finns en passage, med trappen till källaren, som leder vidare in i köket vilket är renoverat på 1980-talet med plastmatta, kyl och frys, spis/ugn, vedspis som ej är provtryckt,
diskmaskin och ett större skafferi. Från köket når man grovingången med kaklat golv, golvvärme och garderober samt en toalett med WC och handfat. På framsidan framför köket finns ett isolerat och inglasat uterum.

Från trappan i hallen når man övervåningen som utgörs av en möblerbar hall med plastmatta, från vilken man når ett badrum med golvvärme, dusch, WC och kommod med handfat. Till vänster från hallen når man ett större rum med heltäckningsmatta och kakelugn med två tillhörande kattvindar. Från hallen nås två sovrum med plastmatta och garderober. Till höger om hallen finns ett större sovrum med heltäckningsmatta och balkong mot gården, vidare finns där även två kattvindar varav den ena är inredd som syrum. Från hallen finns en trapp upp till kallvinden.

Källaren består av pannrum med tvättstuga, pannan är en CTC oljepanna från 1971 omgjord till flispanna under 1980-talet samt en CTC elkasset från Dec 2021. I källaren finns vidare en källaringång från utsidan, duschrum med plastmatta samt en matkällare.

I trädgården som omgiver bostadshuset finns ett växthus med indragen el med en tillhörande bevattningstunna. Bredvid huset finns även en jordkällare med stenvalv och tegeltak.

Lilla torpet

Strax norr om gårdscentrum, efter vägen upp på skogen, ligger två torp med fin utsikt över åker och skog. Det första torpet har en stomme av timmer klädd med panel stående på en torpargrund. Taket är av tegel. El och sommarvatten finns indraget. Uppvärmningen sker genom elradiatorer, samt med vedspis och kamin. Huset har tidigare använts som sommarstuga. Byggnadsytan på mark uppgår till cirka 5 x 7,5 meter.

Nedre botten består av entré med trapp upp, kök med kyl/frys, spis och ugn samt vedspis och vardagsrum med kamin, samt ett förråd under trappen.

Övervåningen utgörs av hall och ett sovrum med en kamin.

Till huset finns ett utedass samt förråd i en bod som delas med det andra torpet.

Stora torpet

Alldeles intill det första torpet ligger ytterligare ett torp uppfört i timmerstomme klädd med panel stående på torpargrund och med tak av tegel. Byggnadsytan på mark mäter cirka 5 x 8,5 meter. Här finns också el och sommarvatten indraget och elradiatorer, samt vedspis och kamin för uppvärmning. Huset har använts som sommarstuga. På baksidan finns en vidbyggd uteplats med tak.

Nedre botten består av entré, stort kök med trägolv, kyl/frys, spis/ugn samt vedspis. Kammare med en kamin.

Övre botten består av en liten hall, toalett med handfat och en mulltoa samt två sovrum.

Till byggnaden finns ett tillhörande dass samt ett uthus med trästomme och plåttak som används som förråd för de två torpen.

Energideklaration

Det finns ingen upprättad energideklaration för bostadshuset och säljarna kommer ej upprätta någon energideklaration eller bekosta en sådan.

Driftskostnader

Uppvärmning: 75 m³ flis om året
Renhållning: 3 000kr
Försäkring: 21 000 kr gäller hela gården
Sotning: 1 900 kr

För el finns inga uppgifter för enbart bostadshuset då hela gården har samma mätare.
(Hela gården 17MWh)

Ekonomibyggnader

Verkstad/maskinhall

På gårdscentrum finns en byggnad som används till gårdsverkstad och förvaring av maskiner. Byggnaden har stomme av trä och tak av plåt. Byggnadsytan på mark är cirka 10 x 41 meter. I byggnaden finns en isolerad verkstad med gjutet betonggolv. Takhöjden i porten är 4,1 meter. I verkstaden finns en traversbom för att lyfta med. Bredvid verkstad finns en maskinhallsdel där golvet är delvis gjutet, delvis grusat. I ena gaveln finns äldre magasinsdel som används för förvaring och vedbod.

Gamla ladugården

Den gamla ladugården ligger mitt på gårdscentrum och har en stomme av timmer och tak av plåt. I byggnaden är det gjutet betonggolv. Byggnadsytan på mark mäter cirka 10,5 x 43 meter. I byggnaden finns garage med tre portar för personbilar på gaveln ut mot bostadshuset. Bredvid garaget finns en snickarverkstad som är förberett för golvvärme i plattan. El och vatten finns indraget samt en varmvattenberedare. Intill snickarverkstaden finns en äldre ladugårdsdel som
används för förvaring. Över ladugården är det höskulle över hela byggnaden. På den andra gaveln finns ett flisförråd under tak samt förvaringsutrymme under tak.

Hönshus

Bredvid ladugården finns ett äldre hönshus med stomme av trä och tak av tegel, invändigt är golvet gjutet. Byggnaden mäter cirka 3 x 8 meter på mark.

Tvättstugan

Bakom hönshuset finns en äldre tvättstuga i två plan med timmerstomme och tak av tegel. Byggnadsytan på mark är cirka 6 x 8,5 meter. I byggnaden finns en äldre tvättstuga, pigkammare och snickarbod.

Bod

Bredvid mangårdsbyggnaden finns en bod med stomme av timmer och tak av tegel. Byggnadsytan på mark mäter cirka 5 x 13 meter. I byggnaden finns garage, förvaringsutrymmen och äldre magasinsdel på övre plan. På baksidan finns el-central med reservsäkring inkopplat så man kan köra gården med reservkraft.

Maskinhall

På andra sidan vägen från infarten till gårdscentrum finns en Svegmahall uppförd i galvad stålstomme stående på grundplintar, tak och väggar av plåt. Byggnaden har grusat golv men är förberett för att kunna gjuta en betongplatta. Byggnaden har byggnadsyta på 18 x 40 meter och har 5 meters takhöjd i takfoten. I nocken finns en travers och portar på ena gaveln och mitt på långsidorna. Byggnaden används för närvarande för vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Torken

Byggnaden har stomme av trä och tak av plåt. Golvet är gjuten betong. Byggnadsytan på mark mäter cirka 11 x 30 meter. I bygganden är torken borttagen och byggnaden används för närvarande för vinterförvaring av båtar och husvagnar.

Övriga byggnader

Nedanför torken finns en bit mark som är utarrenderad till en hundklubb. Byggnaden på den marken tillhör hundklubben och är en byggnad på ofri grund, som ej tillfaller en köpare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken har en bra arrondering runt gårdscentrum och är lättillgänglig. Den öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 77 ha och enligt arrendeavtalet uppgår åkermarken till 73 ha. Jordarna består enligt SGU jordartskarta av lera och finlera. Delar av åkermarken ligger ned mot Bocksjön och är invallade. Stödrätter finns för hela arealen. Åkermarken är utarrenderad till och med 13/3 2023 då arrendatorn är uppsagd.

Skogsmark

Skogen ger ett välskött intryck med gallrade skogar och åtgärder utförda i rätt tid, vilket har bidragit till ett högt virkesförråd med friska bestånd. Rågångarna är uppmärkta och där till en rejäl skogsbilväg som löper genom fastigheten och ger möjlighet till transporter året om. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2022. Den produktiva arealen uppgår enligt planen till 133,2 ha. Virkesförrådet bedöms till 29 336 m³sk vilket ger ett medeltal på 220 m³sk per hektar.
Medelboniteten bedöms till 6,5 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 65 %, gran 28%, löv 6 %, björk 1% och ädellöv <1 %. Avverkningsförslaget enligt planen under planperioden är 14 667 m³sk varav 11 921 m³sk föryngringsavverkning och 2 649 m³sk gallring samt 97 m³sk naturvårdande skötsel. Åldersfördelningen är något ojämn med en viss tyngdpunkt i äldre skog. Andelen skog i huggningsklasserna G2 – S2 är 47 %. För mer information se bifogad
skogsbruksplan. Önskas den kompletta skogsbruksplanen, kontakta ansvarig mäklare.

Mellanskog kommer göra avverkningar under september på några områden som har granbarkborreangrepp. Detta berör avdelning 9, 11, 22 och 23 i skogsbruksplanen. Enligt Mellanskog är det cirka 510 m³fub som kommer att avverkas. Intäkterna för avverkning kommer tillfalla säljaren och så snart avverkningen är gjord kommer verkligt utfall i kubik av avverkningen redovisas.

Nyckelbiotoper

Det finns ej några registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Gården har en rationell arrondering när det gäller jakt, och erbjuder ett varierande landskap med skog och öppen mark som ger möjlighet till många jaktformer. Förutom de vanliga småviltsarterna för området finns älg och vildsvin i området samt förekomst av kronhjort. Småviltsjakten på marken är enskild och älgjakten bedrivs tillsammans med grannmarkerna i jaktlag om 660 ha totalt. Jakten blir tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Fiske/vatten

Längs med vägen genom skogen finns ett äldre stenbrott som är vattenfyllt. Säljaren har upplåtit gropen muntligen åt en fiskeklubb som sätter in ädelfisk varje år och fiskar i gropen. Gropen håller ett gott kräftfiske, som är enskilt för fastighetsägaren. Gropen besöks under sommaren av en del badgäster.

Övrigt

Det finns ett lägenhetsarrende på gården för en hundklubb som arrenderar mark för sin verksamhet för hundträning. Arrendet löper på ett år i taget och skall sägas upp nio månader innan det går ut annars förlängs det med ett år i taget.

Under vintern 2022/2023 kommer torken och maskinhallen hyras för uppställningsplatser för husvagnar och båtar. Upplåtelsen gäller bara under kommande vinter och de som hyr in sig har ej automatisk rätt till förlängning.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Häpplinge 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:2, 2:3 samt Igelstatorp 1:1

Ägare

Berit Elisabet Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 133,2 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 77,7 ha
Övrigmark 6,1 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 219,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Västerås Häpplinge 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:2 och 2:3 är samtaxerade och har följande taxeringsvärden: Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Tomtmarksvärde: 300 000 kr Bostadsbyggnadsvärde: 1 431 000 kr Skogsmark: 11 798 000 kr Skogsimpediment: 9 000 kr Åkermark: 3 783 000 kr Betesmark: 29 000 kr Ekonomibyggnad: 997 000 kr Summa: 18 347 000 kr Västerås Igelstatorp 1:1 har följande taxeringsvärde: Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Åkermark: 319 000 kr Summa: 319 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknad och totalt finns fyra penninginteckningar (pantbrev) om totalt 625 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Häpplinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Häpplinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier