Harberget

Skog norr om Gimmen
Areal: 74 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2023
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte belägen längs skogsbilväg.

Här erbjuds en rejäl och obebyggd skogsfastighet öster om Gagnefs kyrkby med såväl tillväxtskogar som äldre skog. Fastigheten utgörs av ett enda skifte och är belägen längs skogsbilväg. Fastigheten är belägen inom Surens nya viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Harberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 70,7 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 087 m³sk, vilket motsvarar 171 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av tall med 71% därefter följer gran med 25% och resterande del är löv. Av virkesförrådet finns 3 483 m³sk i huggningsklassen S2. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och år, tillväxten är förnärvarande 417 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Surens nya vvo, En jakträtt är upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Gröntuv 42:18

Ägare

Berit Malm 1/2
Sven Malm 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,7 ha
Impediment 3,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 74,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier