Härbresudden

Skogsfastighet på halvö i Västersjön, söder om Los. Fin och sjönära stuga.
Areal: 37 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 050 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2018
Unik möjlighet att förvärva en fastighet som utgör en rejäl halvö belägen i Västersjön, mellan Los och Öjung i den sydvästra delen av Ljusdals kommun. Längst ut på halvön ligger en enklare men hemtrevlig stuga, vackert vid vattnet. Stugan nås via enskild väg över en kraftig bro. I sjön finns såväl sik som grov abborre och gott om gädda. Halvön utgörs i övrigt av skogsmark där tall är det dominerande trädslaget. Möjlighet till enskild jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Sjönära stuga med stor altan mot sjön. Byggnaden är ursprungligen flottar/virkesmätarstuga från tiden då det flottades på sjön. Från mitten av nittiotalet har denna förbättrats och renoverats successivt med bland annat nytt ytter- och innertak, rejäl altan, solceller och senast 2017 en borrad brunn på tomten.

Stommen är gjord i regelverk och utvändigt försedd med fasad av stående träpanel under plåttak. Fönstren är kopplade tvåglas. Uppvärmning sker genom gasolelement och vedspis. Stugan är isolerad och har använts även vintertid. Solcellsanläggningen har kapacitet att driva tv och belysning. Från den borrade brunn tas färskvatten via handpump. Brunnen borrades 2017 och vattenprov är utfört men provsvaren ännu ej tillgängliga.

Stugan består förutom av hall och förråd av ett större allrum med köksdel. I köksdelen finns såväl ved- som gasolspis, gasolkylskåp, diskbänk mm. I en tillbyggnad till stugan finns ett utekök med diskbänk och gasolplatta.

Avlopp för gråvatten går till stenad brunn. Utanför stugan finns torrdass.

Byggnadsarean är ca 50 m2 och ca 15 m2 altan.

Härbre

Timrat härbre under plåttak. Byggnaden används som gäststuga och har två sängar och ett sovloft med möjlighet till extrabäddar. El från solcellsanläggningen samt gasolvärmare. Byggnadsarea ca 18 m2.

Ekonomibyggnader

Vedbod

På gårdsplan finns en enkel vedbod/förråd under plåttak. Byggnadsarea ca 12 m2.

Dass

Litet ombonat dass.

Brygga

Brygga ligger vid sjökanten direkt nedanför stugan.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över skogsfastigheten upprättades hösten 2017 av Love Persson, Areal. Enligt den uppgår den produktiva skogsmarksarealen till knappt 26 hektar med ett virkesförråd om ca 2 600 m3sk där i stort sett all volym består av tall. Medelboniteten uppskattas till ca 3,4 m3sk per hektar och år. Skogen utgörs huvudsakligen av äldre bestånd. Marken är bitvis blockig.

Jakt

Jakten inom försäljningsobjektet är för närvarande enskild. Under älgjaktens fem första dagar är det fri kalvskjutning. Tidigare ägare har byggt jakttorn centralt på fastigheten och tidigare år haft lyckad jakt av såväl älg som tjäder.

Fiske

Fisket i området administreras av Los-Hamra fvo. I Västersjön finns abborre, gädda, siklöja och sik. Nuvarande ägare har anlagt ett syre utanför bryggan och vittnar om tidigare fångster av kilosabborrar. Västersjön är även en populär sjö för angelfiske vintertid. För mer information se hemsidan:
http://loos-hamrafiske.se/

Övrigt

Bron till halvön är rejält byggd under nuvarande ägares tid och är dimensionerad för biltrafik och har även använts vid utforslingen av virke vid tidigare avverkningar.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Fetingsberg 3:2

Ägare

Sven Erik Vilhelm Björklund 1/2
Ingrid Britta Margareta Björklund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Berg/hällmark 3,1 ha
Myr/kärr/mosse 7,9 ha
Skogsmark 25,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 37,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 681 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 693 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning