Härjån

Större skogsfastighet i Vansbro
Areal: 505 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/11 2023
Talldominerad fastighet i ett skifte med hög andel avverkningsbar skog

Här erbjuds en större skogsfastighet i ett enda skifte, belägen strax söder om Vansbro längs riksväg 26. Fastigheten som domineras av trädslaget tall utmärks av dess höga andel äldre skogar i slutavverkningsbar ålder. Genom marken slingrar sig Härjån och i väster avgränsas fastigheten av Västerdalälven. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 259,1 hektar med ett bedömt virkesförråd om 43 000 m³sk varav 23 000 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Härjån

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över skogsmarken har en skogsbruksplan upprättats av Ove Matsson, i november år 2018. Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats med teoretisk tillväxt fram till idag. Samt ajourförts av nämnda planläggare.

Av skogsbruksplanen kan utläsas att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 259,1 hektar med ett bedömt virkesförråd om 43 293 m³sk, vilket ger ett medeltal om 167 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är bedömd till 4,8 m³sk per hektar och år, förväntad tillväxt är ca 1 000 m³sk/år under planperioden med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Natur och kultur

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten. Kulturlämningar i form av stigar.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening, där markägare kan lösa jaktkort. Kontakta mäklaren för mer information.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Byggnad

På fastigheten finns en mindre och enklare byggnad, uppförd i timmer.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Uppsälje 26:40

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 506,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 259,1 ha
Impediment 223,1 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 4,0 ha
Summa: 488,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom Vansbro kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier