Harphult

Skog på tillväxt
Areal: 83 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 950 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2023
Trevlig skogsfastighet med bra möjligheter till rekreation.

Harphult 1:5 är en skogsfastighet utan byggnader som ligger i byn Harphult ca 15 km sydväst om Jönköping. Skogsmarksarealen domineras av växtliga ungskogar i åldern 10-30 år. Av fastighetens totala areal om 83 ha utgörs 80 ha av produktiv skogsmark, 2 ha myr samt 1 ha öppen mark. Fastigheten är något för dig som söker en skogsfastighet med bra tillväxt med möjlighet till jakt och övrig rekreation på bekvämt avstånd från Jönköping.

Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Harphult

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har upprättats för fastigheten av Foran Forest under våren 2023. Enligt planen utgörs den produktiva skogsmarken av totalt 80,0 ha. Virkesförråd om totalt 10 800 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 41 %, gran 56 % och löv 3 %. Bonitet 7,0 m³sk/ha.

Cirka halva skogsmarksarealen utgörs av växtliga ungskogar som idag är mellan 10-30 år. I dessa bestånd råder det nu behov av underväxtröjning innan det senare blir dags att gallra.

Av den totala volymen utgörs cirka 4 000 m³sk av S2-skog.

Vägar

Skogen är belägen i två skiften på vardera sidan om byn Harphult samt ett mindre skifte utmed allmänna vägen. På det östra skiftet finns ingen skogsbilväg utan tidigare avverkningar har uttranporterats på skogsväg belägen på grannfastigheten utmed skiftets norra gräns. Vid nyttjande av denna väg åligger det ägare till Harphult 1:5 att själv bekosta erforderliga åtgärder för nyttjande av vägen.

Fastigheten har andel i samfälld väg (Harphult S:3) och det västra skiftet nås via denna samfällda väg ner mot Lindshult. Från Lindshult går en skogsbilväg norrut över grannfastigheten Harphult 1:4 in på det västra skiftet. Från detta skifte har tidigare avverkningar transporterats över Harphult 1:4 efter överenskommelse.

Jakt

Jakten på fastigheten får anses vara normal för området med tillgång på sedvanligt vilt. Fastigheten ingår i Harphult-Fagerhults älgjaktlag med en areal om ca 850 ha. Småviltsjakten har bedrivits i samråd med andra fastigheter i byn enligt muntlig överenskommelse. Inga arrendeförhållande föreligger.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Harphult 1:5

Ägare

Lars-Ola Bladh 1/2
Ann-Viol Bladh 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,0 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Inägomark 1,0 ha
Summa: 83,0 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier